Kort om arbeidsgiver
Ringerike kommune har ledig fastlegehjemmel ved Ringerike Medisinske Senter (RMS) fra 1.mai 2021. Listelengde 900 pasienter i dag.
 
RMS er en velutstyrt og etablert 8-legepraksis som ligger sentralt i Hønefoss. Senteret har ca. 0,8 medarbeidere pr lege. Det benyttes Infodoc Plenario Journalsystem, TSD (Time Samme Dag) og Digital Dialog Fastlege via Helsenorge.no.
Sammen med RMS legges det til rette for spesialisering i allmenn medisin og er etablert et nettverk for LIS3 leger under utdanning lokalt.
 
Regelmessig deltakelse ved Ringerike interkommunal legevakt må påregnes. Det er mulighet for og tilpliktes inntil 7,5 time i uken offentlige oppgaver innenfor kommunens helse- og omsorgstjenester, inkl. samfunnsmedisinske oppgaver.
 
Det stilles krav om gode muntlige og skriftlige norskferdigheter. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Gjenværende fastlegers vurdering av søker vektlegges.
Søker må ha norsk autorisasjon som lege, og være under spesialisering til eller spesialist i allmenn medisin.
 
Tildeling av fastlegehjemmelen vil skje i samsvar med gjeldende lov og avtaleverk, herunder ASA 4310 (Rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene).
 
Nærmere opplysninger:
Kommuneoverlege Karin Møller, tlf. 958 99 205, mail:  karin.moller@ringerike.kommune.no 
Daglig leder RMS Øyvind Kjelsvik, tlf. 974 36 526, mail: oyvind.kjelsvik@rms.nhn.no
Praksisinnehaver  Inger Lyngstad, tlf. 958 93 777, mail: inger.lyngstad@rms.nhn.no
 
Søknad vedlagt CV, kopi av autorisasjon, samt navn på referanser sendes til: Ringerike kommune, Kommuneoverlegen, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss 
 
Søknaden merkes: RMS 2021
 
Søknadsfrist:  10.03.2021
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Ringerike kommune
Kontaktpersoner
Navn: Karin Møller
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 958 99 205
E-post: karin.moller@ringerike.kommune.no
Navn: Øyvind Kjelsvik
Tittel: Daglig leder RMS
Telefon: 974 3 6526
E-post: oyvind.kjelsvik@rms.nhn.no
Navn: Inger Lyngstad
Tittel: Praksisinnehaver
Telefon: 958 93 777
E-post: inger.lyngstad@rms.nhn.no
Søknad
Søknad merkes: RMS 2021
Søknad sendes: Ringerike kommune v/ kommuneoverlegen
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Arbeidssted
Kartverksveien 9
3511 HØNEFOSS