Kort om arbeidsgiver
Stord Sjukehus har ledig vikariat i stilling for Lis 2  innen fagfeltet Ortopedi. Vikariatet er ledig fra 20.02.2021 og har en varighet på 1år i førsteomgang. Stord sjukehus har 3,5 års teljande tjeneste for spesalisering innan ortopedi. Det er fem stk  Lis 2 leger i spesialisering ved kirurgisk seksjon til ei kvar tid. 3 stk knytt til Ortopedi og 2 stk knytt til generell gastro.  Gruppe 1 - tjenesten vil foregå ved  Helse Bergen eller Helse Stavanger etter nærare avtale. Stord sjukehus er et lokalsjukehus med akuttfunksjoner.  

Arbeidsoppgåver

 • Pasientretta arbeid på kirurgisk sengepost, operasjonsavdeling og polikliklinikker
 • Felles vaktberedsskap  for fagområda generell kirurgi og ortopedi på kveld og helg.  
 • Du vil raskt få selvstendige poliklinikkdager, med bruddkontroller og små innrep.
 • Vegleieing av Lis 1 legar
 • Ansvar for å hjelpe Lis 1 på skadepol kveld/natt/helg
 • konsultasjoner på sår poliklinikk
 • Assistere overlege under operasjoner  
 • visittarbeid
 • undervisning på fellesmøter med legegruppene 

Kvalifikasjonar

 • Må ha gjennomført Lis 1 tjeneste 
 • Norsk autorisasjon som lege er eit krav 
 • Må beherske norsk munnlig og skriftlig godt 

Personlege eigenskapar

 • Ansvarsbevisst
 • Sjølvstendig 
 • Arbeidsam 
 • lærevillig  
 • Faglig fokus  
 • Trivst i eit aktivt og travelt miljø 
 • Bidrar til eit godt arbeidsmiljø
 • Lika utfordringar og det å spele på lag med andre medarbeidarar  

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinkomst
 • konkurransedyktige pensjonsordning, yrkesskadefrorsikring, gruppelivsforsikring og tjenesteforsikring
 • Triveleg arbeidsmiljø
 • høgt faglig nivå
 • Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidsliv- bedrift( IA-bedrift)
 • Fagleg og personleg utvikling. 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Fonna
Kontaktpersoner
Navn: Bodo Gunther
Tittel: Seksjons overlege kirurgi
Telefon: 53491000
Navn: Aud Lisa Kjøl
Tittel: Seksjonsleiar kirurgi
Telefon: 53491039
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgisk seksjon, Stord sjukehus, Helse Fonna HF
tysevegen 64
5416 Stord