To av våre rådgivende overleger skal ha studiepermisjon og vi har derfor ledig et 50 % vikariat fra 1. mai 2021 til 28. februar 2022. Vikariatet vil ha kontorsted i Oslo og det forventes tilstedeværelse i avdelingen innenfor ordinær arbeidstid.

Vi har i dag åtte overleger i ulike stillingsstørrelser, til sammen ca. fire stillinger. Disse har kontorsted i en av våre seks avdelinger. Våre rådgivende overleger har ulike spesialiteter og erfaringsbakgrunn. Vi har et godt miljø, både faglig og sosialt, og treffes regelmessig for å drøfte ulike trygdemedisinske problemstillinger. Pga. pandemien er møtene pr. nå nettbaserte.

NAV Klageinstans er organisert som en nasjonal enhet med seks avdelingskontorer, ledet av en styringsenhet. Totalt er vi ca. 250 medarbeidere.

NAV Klageinstans har ansvar for å behandle alle klager over vedtak truffet av NAV sine vedtaksinstanser. Vi har også ansvaret for forberedelse av ankesaker for behandling i Trygderetten.

Arbeidsoppgaver:
  • være en medisinsk ressurs for saksbehandlerne
  • gi trygdemedisinsk rådgivning, både skriftlig og muntlig, i enkeltsaker
  • gi rettledning og undervisning av etatens tilsatte og samarbeidspartnere
  • gi systematiske tilbakemeldinger i organisasjonen
  • gi medisinske vurderinger i saker for Lagmannsretten og stille som sakkyndig vitne for staten i aktuelle saker
Se fullstendig annonse på arbeidsplassen.no
Stillingskategori
Rådgiver
Arbeidsgiver
NAV Klageinstans
Kontaktperson
Navn: Harald Elvsåshagen
Tittel: Koordinerende overlege
Telefon: 952 31 319
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Oslo
C.J. Hambros plass 2
0164 OSLO