Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver:
 • Utredning og behandling av inneliggende pasienter
 • Vedtaksansvar for pasienter på tvungen psykisk helsevern
 • Deltakelse i tverrfaglig team
 • Deltakelse i inntaksteam
 • Bistå kollegaer med medisinskfaglig vurdering
 • Bidra til fagutvikling og til videreutvikling av behandlingstilbudet
 • Samarbeide med våre samarbeidspartnere (primærhelsetjeneste,spesialisthelsetjeneste,kommunehelsetjeneste)
Kvalifikasjon:
 • Norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i psykiatri med relevant klinisk erfaring innen fagfeltet.
 • God kunnskap om psykisk helsevern, gjeldende lovverk og retningslinjer
 • Må være faglig oppdatert
 • Leger som nærmer seg ferdig spesialist (psykiatri) kan søke og bli tatt i betraktning til stillingen
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Grunnleggende IT-kunnskaper
Personlige egenskaper:
 • Ønske om nye utfordringer
 • Gode kommunikasjons-og samarbeidsevner
 • Ha stor grad av fleksibilitet og arbeidskapasitet
 • Motivasjon for å lære og utvikle
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Ansvarsbevissthet
 • Evne til å være lojal overfor behandlingsprogram
 • Særlig interesse for pasienters egne valg og mål
 • Personlig egnethet tillegges vekt
Vi tilbyr:
 • Spennende arbeidsoppgaver i et dynamisk, inkluderende og hyggelig arbeidsmiljø
 • Mulighet for å tillegne seg erfaring og kompetanse på medisinfri behandling
 • Mulighet for å tilegne seg erfaring og kompetanse på recoveryorientert begandling
 • Deltakelse i det vi mener er utvikling av fremtidens psykiatri
 • Arbeidsplass med unikt lav grad av administrativt hierarki
 • Tiltredelse etter avtale
 • Lønn etter avtale
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Recoveryakademiet AS
Spesialisthelsetjeneste
Kontaktpersoner
Navn: Yousuf Mohammad
Tittel: Psykiater
Telefon: 90407760
E-post: Yousuf.Mohammad@recoveryakademiet.no
Navn: Tom Liudalen
Tittel: Områdeleder
Telefon: 40290577
E-post: Tom.Liudalen@recoveryakademiet.no
Søknad
Søknad merkes: Psykiater 100 % stilling
Send søknad på mail
Last ned søknadsblankett

Arbeidssted
Hurdalsjøen Recoverysenter og Haraldvangen
Haugnesveien 7