Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver:
Sikre og utføre medisinskfaglig tjeneste sammen med enhetens overlege
Samarbeide med enhetens tverrfaglige team og det øvrige palliative fagmiljø i regionen
Delta aktivt i fagutvikling og forskning internt og eksternt

Kvalifikasjonskrav:
Norsk autorisasjon
Erfaring fra og/eller videreutdanning/spesialiseringen innen allmennmedisin eller annet relevant fagområde
Motivasjon og interesse for palliasjon
Personlig egnethet vektlegges.
Tiltredelse snarest mulig.
 
Vi tilbyr:
Meningsfulle og utfordrende arbeidsoppgaver i et nytt tverrfaglig tilbud
Kompetanseutvikling
Dagarbeidstid kl 08-15.30
Lønn etter avtale
Pensjonsordning
Det er søkt om utdanningsgodkjenning av Lukas Hospice for LIS innen allmenmedisin

Den som ansettes må arbeide lojalt i forhold til institusjonens kristne verdigrunnlag.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Betania Malvik
Lukas Hospice - palliativ enhet
Kontaktpersoner
Navn: Asbjørg Mindnes
Tittel: overlege
Telefon: 402 14 852 / 73 98 08 40
E-post: ami@betaniamalvik.no
Navn: Ingfrid Eggen Skogrand
Tittel: direktør
Telefon: 470 23 133
E-post: ies@betaniamalvik.no
Søknad
Søknad merkes: Lege Lukas Hospice
Send søknad på mail
Arbeidssted
Betaniavegen 16
7563 MALVIK