Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver
 • Medisinske utredninger og behandling av vernepliktig personell.
 • Utføre medisinsk seleksjon og annet sakkyndig arbeid for egen og andre avdelinger.
 • Forebyggende og helsefremmende virksomhet ved basen, herunder ansvar for smittevern.
 • Sanitetsstøtte ved øvelser.
 • Medisinsk faglig rådgiver for sjef og befal ved avdelingen.
 • Medisinsk kvalitetssikring av sanitetstjenesten ved avdelingen (legekontor/sykestue).
 • Delta i utarbeidelse av virksomhetsplan.
 • Undervisning i helsefaglige emner.
 • Faglig oppdatering.
 • Støtte operative avdelinger i inn- og/eller utland etter Forsvarets behov.

Kvalifikasjoner
 • Inneha offentlig autorisasjon som lege i Norge, samt ha gjennomført turnustjeneste/LIS1.
 • Det kreves minimum 3 års relevant tjenesteerfaring etter endt turnustjeneste/LIS1.
 • God muntlig og skriftlig norsk framstillings evne.
 • Den som ansettes må kunne bli sikkerhetsklareres for HEMMELIG før tiltredelse, bakgrunnsjekk vil bli gjennomført.
 • Det kreves grunnleggende befalsutdanning (GBU) eller offiserkurs for akademisk befal. Søkere som mangler GBU eller offiserkurs kan søke under forutsetning av villighet til å gjennomføre offiserkurs (for tiden 8 ukers varighet) ved første anledning etter tilsetting. Søkeren må videre være villig til å ta militær tilleggsutdanning/kurs dersom Saniteten i Sjøforsvaret finner det relevant eller nødvendig.
 • Stillingen medfører at en må kunne påregne beordring til operasjoner i utlandet. Søkerne må tilfredsstille medisinske krav til operasjoner i utlandet (minimum B1, skikket for stab/basetjeneste ved operasjoner i utlandet i høyrisikoområde) og gjennomføre og bestå fysisk test med karakter 4 for styrke og 4 for utholdenhet.
 • Det er ønskelig med spesialitet i allmennmedisin, eller annen relevant spesialistkompetanse
Personlige egenskaper
 • Du må ha meget gode kommuniksjons- og samarbeidsevner, og evne til helhetsoversikt.
 • Du må ha stor arbeidskapasistet og evne å arbeide både selvstendig og i team.
 • Du må være løsningsorientert.

  Personlig egnethet vil tillegges betydelig vekt ved ansettelse
Vi tllbyr
 • 100 % stilling med redusert bunden arbeidstid, 18 timers arbeidsuke. Se ”Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for militært fast tilsatte leger, tannleger, veterinærer, farmasøyter og psykologer i full stilling med redusert bundet arbeidstid”, for nærmere informasjon.
 • Tilsetting forutsetter at Forsvaret er hovedarbeidsgiver.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer god tjenestepensjonsordning, med muligheter for boliglån til konkurranse-dyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer.
 • Gode velferdsordninger, bl.a. trening i arbeidstiden når tjenesten tillater det .

  Stillingen avlønnes etter Statens lønnsregulativ avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner i stillingskode 1519 kaptein/kapteinløytnant eller i stillingskode 1520 major/orlogskaptein.For stillingskode 1519, lønnstrinn 61-65 (f.t. kr 545 300-586 500 brutto pr år). For stillingskode 1520, lønnstrinn 63-69 (f.t. kr 566 700 - 630 500,- pr år).

  Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

  Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju, og må påregne og gjennomføre fysisk test.Utdanning fra utlandet må være godkjent i Norge, og vitnemål/attester må være oversatt av statsautorisert oversetter for å bli tillagt vekt i utvelgelses- og tilsettingsprosessen.
Om arbeidsgiver

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Sjøforsvaret er du med og beskytter nasjonens maritime interesser. Norge er en maritim og arktisk nasjon og kystvakt- og marinefartøyer er til enhver tid ute på oppdrag – både i hjemlige farvann og i utlandet.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.
Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.
Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.
Stillingskategori
Militære stillinger
Arbeidsgiver
Forsvaret
Sjøforsvaret
Kontaktpersoner
Navn: Dammann, Hege Anette Kvernland
Tittel: Avdelingssykepleier
Telefon: 5550 2180
Navn: Thor Andre Skar
Tittel: Avdelingslege
Telefon: 55502185
Hjemmeside
Arbeidssted
Bergen
Haakonsvern
5173 LODDEFJORD