Vi søker fagansvarlig overlege til smertepoliklinikken - Vil du du bidra med nytenkning og vidreutvikling? 
Smertepoliklinikken har 10 årsverk og er organisert under Anestesiavdelingen. Vi har et tverrfaglig miljø der anestesileger, sykepleiere, fysioterapeut, kiropraktor, psykiater, psykologer og merkantilt personell utgjør teamet rundt pasientbehandlingen. 

Smertepoliklinikken tilbyr tverrfaglig utredning og behandling til pasienter med langvarige smerter. Seksjonens behandlingstilbud inkluderer invasive teknikker som blant annet blokkader og radiofrekvensdenervering. Poliklinikken organiserer også akutt smerteteam som tilser inneliggende pasienter med komplekse smertetilstander. Poliklinikken vil om kort tid innføre 2 nasjonale smerteregister for polikliniske- og inneliggende pasienter.

Som fagansvarlig har du ansvaret for behandlingstilbudet på poliklinikken og akuttsmerteteam. Seksjonen skal nå styrke tilbudet til inneliggende pasienter med komplekse smertetilstander og du vil få en sentral rolle i dette arbeidet.

Til daglig vil ditt arbeidssted være på smertepoliklinikken der du har nært samarbeid med seksjonsleder.

Du vil være personalmessig tilhørende legeseksjonen i anestesiavdelingen og deltar på morgenmøter for anestesileger.

Alle søkere bes søke elektronisk

Arbeidsoppgaver

 • Poliklinisk vurdere og behandle pasienter med kroniske, ikke maligne smertetilstander 
 • Tilsyn til inneliggende pasienter med komplekse smertetilstander 
 • Videreutvikle seksjonens ulike behandlingstilbud  
 • Bidra faglig i tverrfaglige møter og rundt pasienten
 • Gjennom undervisning og veiledning bidra til seksjonens kompetanseutvikling i seksjonen og anestesiavdelingen.
 • Skal sammen med seksjonsleder bidra til kvalitetsutvikling og gode rutiner på smertepoliklinikken 

Kvalifikasjoner

 • Legespesialist (anestesiologi, nevrologi eller annen relevant spesialitet) 
 • Kompetanse og interesse for kronisk smerteproblematikk.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet
 • Trives med å jobbe i tverrfaglig team
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø.
 • Må kunne flytende norsk muntlig og skriftlig

Vi tilbyr

 • SSAI smerte 
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkeforsikring
 • Et trivelig arbeidsmiljø i stadig utvikling
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Universitet
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Inger Westblom
Tittel: Seksjonelder
Telefon: 67964336
Navn: Else-Marie Ringvold
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 90919087
Hjemmeside
Arbeidssted
Anestesi, Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1478 LØRENSKOG
Søk på stillingen