Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver
Som dykkerlege vil du utøve FSAN sitt fagansvar innen dykkemedisin, undervannsbåt (UVB) redning og hypotermi.
Andre oppgaver vil være:
 • Helseovervåkning av militære dykkere/UVB-personell
 • Gjennomføring av periodiske helsekontroller av militære dykkere/UVB -personell
 • Medisinsk primærbehandling av dykkere og UVB-personell
 • Spesialisert medisinsk utredning og behandling av dykkerelaterte skader, sykdommer og følgetilstander
 • Gjennomføring og utvikling av undervisning/kurs/formidling innen dykkemedisin, UVB redning og hypotermi
 • Opprettholde fagkompetanse innen dykkemedisin, UVB redning og hypotermi
 • Rådgivning for militære, øvrig statlige og sivile institusjoner
 • Medisinsk beredskap ved dykkeoppdrag, seleksjon, trening i unnslipningstreningstank og nasjonale og internasjonale dykkeøvelser
 • Delta på UVB redningsøvelser
 • Utøve tjeneste som lege. Utøve medisinskfaglig rådgiving og saksbehandling. Undervise innen medisinske emner.
Kvalifikasjoner
 • Autorisasjon som lege i Norge og godkjent turnus/LIS1
 • Må ha utdanning på hovedfag/masternivå som Cand.Med.
 • Må ha minimum 5 års relevant yrkeserfaring etter at autorisasjon er gitt
 • Full rekvisisjonsrett (HPR)
 • Tilfredsstille fysiske krav for stillingen (kar 3) eller kravene for nytilsetting i Forsvaret (kar 4) og MEDSEL (medisinsk skikkethet)
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for for HEMMELIG (H) / NATO SECRET (NS) før tiltredelse og være norsk statsborger
 • Søkere som ikke har VA-kurs kan du søke under forutsetning av villighet til å gjennomføre utdanningen ved første anledning etter tiltredelse i stilling
Følgende kvalifikasjonskrav bør være oppfylt:
 • Operativ tjenesteerfaring
 • Tjenesteerfaring som Vernepliktig akademiker (VA lege)
 • Sanitetsfaglig tjenesteerfaring
 • Medisinsk skikkethet som militær dykker
 • Operasjonell dykkemedisinsk kompetanse
 • Autorisert dykkerlege, petroleumslege og sjømannslege
 • Seleksjonsmedisinsk kompetanse
 • Undervisningskompetanse/erfaring
 • Villighet til å gjennomføre to ukers grunnleggende sikkerhetsutdanning(praktisk dykking) for militære dykkere
Personlige egenskaper
 • God muntlig- og skriftlig framstillingsevne
 • Evner å ha helhetsoversikt
 • Tar initiativ, samt viser kreativitet og gode samarbeidsevner
Vi tilbyr
 • En spennende arbeidsplass i en virksomhet med et svært viktig samfunnsoppdrag
 • En arbeidsplass med et inkluderende arbeidsliv
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, med mulighet for å trene i arbeidstiden
 • Deltidsansettelse kan vurderes
Stillingskode 1519 Kaptein/Rittmester/Kapteinlt (OF2) : Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsramme 37, lønnstrinn 79 - 85, for tiden kr 792.700,- til kr 938.900,- pr år. Det trekkes lovbestemt 2% av lønnen til Statens Pensjonskasse. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. Det tas forbehold om endelig lønnsfastsetting. 
 
Andre opplysninger
Stillingen er spesielle kategorier militært tilsatte (SKMT) / sanitet. Noe reisevirksomhet må påregnes. Attester og vitnemål må legges ved elektronisk på søketidspunkt. Referanser må oppgis. Intervju må påregnes. Arbeidstid er 37,5 t / per uke. 

Om arbeidsgiver

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Forsvarets sanitet bidrar du til å ivareta Forsvarets stridsevne før, under og etter operasjoner. En av hovedoppgavene er å sørge for at personell kan gjennomføre sine oppdrag, minst mulig begrenset av sykdom eller skade. Forsvarets sanitet samarbeider tett med det sivile helsevesenet og sanitetsmiljøene til våre allierte.
I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.
Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.
 
Stillingskategori
Militære stillinger
Arbeidsgiver
Forsvaret
Forsvarets sanitet
Kontaktpersoner
Navn: Rune Skjåstad
Tittel: Sjef UVBD
Telefon: 924 92 284
Navn: Vik-Strandli, Pål
Tittel: HR rådgiver
Telefon: 63 92 68 70
Hjemmeside
Arbeidssted
Loddefjord
Haakonsvern 1
5173 LODDEFJORD