Fastlegehjemmel ved Klosterhagen Legesenter,
Veldrevet praksis med med 1100 pasienter. Pasientpopulasjonen har fordeling av kjønn og alder tilsvarende gjennomsnittsbefolkningen.
 
Klosterhagen legesenter er et veletablert senter med 6 leger. Senteret har vært i drift siden 2001. Det har i alle år vært fokus på felles administrative og faglige rutiner. 
Legesenteret ligger sentralt i kommunen og holder til i moderne lokaler. Infodoc journalsystem. Se også klosterhagen.no.
 
Søker må ha fullført LIS1-tjeneste. Dersom søker ikke er spesialist er det ønskelig at vedkommende begynner med spesialisering i allmennmedisin (ALIS). Kommunen legger til rette for strukturert utdanningsløp med tildeling av veileder og supervisjon i henhold til spesialistreglene.
 
8.2-avtale etter ASA 4310 med et ekstra kommunalt driftstilskudd i tillegg til ordinært basistilskudd. Varighet av denne 8.2 avtalen er 1 år. Det er mulig å starte opp med et 1 års vikariat i stillingen, det vil da tilbys de samme økonomiske betingelser.
 
ALIS-vilkår for næringsdrivende. Leger under spesialisering gis økonomisk kompensasjon ved fravær relatert til kurs og veiledning.
 
Søker må ha norsk autorisasjon. Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig er en forutsetning.
Det vil legges vekt på faglige kvalifikasjoner/erfaring, samarbeidsevne, personlig egnethet og gode kommunikative ferdigheter.
 
Det er pålagt deltagelse i legevakt som utgjør 3-4 vakter per måned.
Kommunale oppgaver i tråd med gjeldende avtaler.
 
Det er ønskelig med snarlig oppstart, og senest 21.04.21.
 
Søknaden sendes elektronisk. Se Skien kommunes hjemmeside, ledige stillinger, for søknadsprosedyre.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Skien kommune
Kontaktpersoner
Navn: Trude Belsesh Sanden
Tittel: Klinisk kommuneoverlege
Telefon: 95034829
E-post: trude.belseth.sanden@skien.kommune.no
Navn: Knut Skarholt
Tittel: Fastlege Klosterhagen legesenter
Telefon: 48222197
E-post: knut.skarholt@gmail.com
Arbeidssted
Klosterhagen legesenter
Birgittes gate 19
3730 SKIEN