Kort om arbeidsgiver

Vil du være med å utvikle sykehuspsykiatrien inn i nytt sykehus?

Blakstad Sykehus står overfor et generasjonsskifte. I 2025 flytter vi inn i nytt sykehus på Brakerøya i Drammen. Det samlokaliseres dermed et sterkt og bredt psykiatrisk fagmiljø, inkludert Barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling og Avdeling for rus og avhengighet.

Klinikk for psykisk helse og rus satser med full tyngde for å utvikle avdelingen vår inn mot denne milepælen; sammen har vi etablert utviklingsprogrammet Samhandling og Pasientflyt mot 2025. 

Vi søker en utviklingsorientert og engasjert overlege med interesse for biologisk psykiatri, gjerne med ambisjoner om å sette i gang forsknings- og utviklingsprosjekter. ECT-seksjonen har et pasientmateriale som vil kunne være et utgangspunkt for dette.

Blakstad sykehus har en av Norges største ECT-seksjoner med over 1000 behandlinger årlig. Vår ECT ansvarlige overlege går nå av med pensjon og vi søker hans etterfølger. Seksjonen er organisert under Alderspsykiatrisk avdeling.

ECT-seksjonen er en veldrevet seksjon som er tverrfaglig sammensatt med anestesioverleger, psykiater, LIS, anestesisykepleiere, intensivsykepleiere, sykepleiere, merkantilt personale og seksjonsleder. Behandlingene gjennomføres i hovedsak lokalt på Blakstad sykehus i oppdaterte og funksjonelle lokaler. For pasienter med underliggende somatiske tilstander som trenger ekstra overvåkning skjer behandlingen på Drammen sykehus.

Blakstad ligger på et flott område ved sjøen i Asker kommune. Det er lett å komme til oss med bil eller buss fra Asker til Oslo. Vi har parkeringsmuligheter på området. Vi er en del av Vestre Viken helseforetak, som leverer spesialisthelsetjenester til nesten 500 000 innbyggere fordelt på 22 kommuner. 

Blakstad flytter inn i nytt sykehus på Brakerøya i Drammen i 2025.  

Arbeidsoppgaver

 • Inntak/vurdering av henvisninger
 • Faglig ansvarlig for seksjonen
 • Være godt kjent med og bidra i hele behandlingsprosessen
 • Vurdere/evaluere pasientforløp
 • Arbeide i tverrfaglig team
 • Samarbeid med behandlere utenfor ECT-seksjonen
 • Utvikle og samarbeide om Prosedyrer/Metodebok
 • Veilede, drøfte og gi råd til samarbeidspartnere
 • Undervisning
 • Være en aktiv og stimulerende pådriver sammen med Seksjonsleder i å utvikle «ECT TEAMET»

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som spesialist innen psykiatri eller maksimum 6 måneder igjen til fullført spesialisering
 • Må beherske norsk eller annet skandinavisk språk meget godt, både muntlig og skriftlig
 • Erfaring med og/eller interesse for ECT
 • Gjerne ha erfaring med alderspsykiatri

Personlige egenskaper

 • Er engasjert i fagområdet
 • Er faglig oppdatert
 • Ønsker å utvikle faget
 • Har erfaring med fagutvikling eller forskning
 • Tenker helhetlig
 • Bidrar til å skape trygghet blant pasienter og ansatte
 • Arbeider strukturert og systematisk for å fremme pasientsikkerhet
 • Fremmer samarbeid

 

 Personlige egenskaper 

 • Gode evner til samarbeid
 • Liker å jobbe i team
 • Er fleksibel og strukturert
 • Opptatt av faglig og personlig utvikling
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt   

Vi tilbyr

 • Mulighet til å være med å utvikle fagområdet inn mot nytt sykehus
 • Et allsidig og stimulerende faglig miljø
 • Konkurransedyktig lønn og pensjonsordning
 • Tillitsbasert tilnærming til overtid og arbeidstid, der fokus er på at arbeidsoppgavene blir løst
 • Muligheter for å drive forskning, fag- og tjenesteutvikling innen fagfeltet
 • Mulighet for kombinasjon med klinisk praksis etter nærmere avtale
 • Muligheter for ulike velferdstilbud, herunder leie av permanent båt- og opplagsplass på sykehusområdet i indre Oslofjord, medlemskap i jaktlag (Blakstad sykehusområde har eget jaktområde med fellingstillatelser), personalbolig, leie av subsidierte ferieleiligheter i inn- og utland, barnehageplass på sykehusområde
 • Subsidiert parkeringsplass på sykehusområdet
 • Godt utviklet kollektivtilbud med egen bussholdeplass ved sykehus
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Mona Drange
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 97168075
Navn: Elisabeth Mork
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 47716002
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Blakstad sykehus, Vestre Viken
Strandveien 35
1392 Vettre
Søk på stillingen