Kort om arbeidsgiver

Det søkes en spesialist for patologi for en 100% fast stilling til vår avdeling for patologi som er landets fjerde største patologiavdeling. Vi gjennomføre ca. 35.ooo histologiske undersøkelser samt over 45.000 cytologiske undersøkelser, dessuten 450 obduksjoner, hvor mer enn halvparten er rettsmedisinske obduksjoner. Det brukes mange molekylærpatologiske tilleggsundersøkelser og vår avdeling er spesialisert på kvantitativ patologi. Avdelingen er med på mange spennende forskningsprosjekter og driver med egen forskning. Det er mulighet for unge leger til å forske og utdanne seg videre på dette området.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Arbeidsoppgaver

 • Overlege skal jobbe med vurdering av biopsier, operasjonspreparater og cytologiske preparater.
 • Det skal jobbes med bioptisk diagnostikk samt makroskopisk vurdering av operasjonsprparater.
 • Det legges spesielt vekt på interesse og kunnskap innen molekylærpatologi.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon
 • Kandidaten bør ha erfaring med bioptisk diagnostikk. Det legges vekt på samarbeid på tvers og deltakelse på kliniske møter.
 • Det foretrekkes noen med spesiell interesse og kunnskap, når det gjelder digital patologi og bruk av artificial intellegence innen vårt fag.
 • Gode datakunnskaper er viktig forutsetning.  
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.

Personlige egenskaper

 • Kandidaten bør være nokså erfaren og veldig engasjert innen faget.
 • Det forventes av kandidaten å kunne jobbe selvstendig, men også å jobbe godt sammen med alle yrkesgrupper og legekollegaer.
 • Målbevisst, strukturert og nøyaktig
 • Tilpasningsdyktig
 • Ansvarsbevisst og beslutningsdyktig
 • Fleksibel og lojal
 • Gode kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger
 • Vi er en avdeling som er kjent for veldig bra arbeidsmiljø og internasjonal bakgrunn.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Susanne Buhr-Wildhagen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 51 51 93 53
Arbeidssted
Avdeling for patologi, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger