Etter at vår kjære kollega gikk av med pensjon, etter lang og tro tjeneste hos oss, søker vi nå deg! Hos oss på Saltdal helsesenter finner du en arbeidsplass med et meget sterkt faglig og sosialt miljø! Legekontoret er samlokalisert med andre faggrupper som fysioterapeuter, ergoterapeuter, helsestasjon og en flott serviceavdeling. 

Vi lyser nå ut 75% fastlegestilling. Stillingen omfatter kurativt arbeid og offentlige arbeidsoppgaver inntil 5,6 timer ukentlig. Ca. 15-delt deltakelse i Indre Salten legevakt, med bemannet legevaktsentral på Fauske, 30 km fra Rognan.

Kommunen tilbyr 75 % kommunal stilling med fastlønnsavtale. Alternativt kan man velge å være privatpraktiserende fastlege. I så fall «null-avtale», hvor husleie og legens andel av driftsomkostninger settes lik driftstilskuddet, og egenandeler/refusjoner tilfaller legen. 
Hos oss er det 7 fastleger, hvorav 5 med spesialitet i allmennmedisin. Det er også to LIS1-leger i staben. På serviceavdelingen har vi eget bemannet laboratorium. 
  • Fastlegen ivaretar en forholdsvis andel av Saltdal helsesenters fellesliste, for tiden 750 pasienter 
  • Legekontoret har CGM Journal elektronisk journalsystem 
  • Kommunen har god barnehagedekning og er behjelpelig med å skaffe bolig
Formelle kvalifikasjoner:
Vi søker etter lege med norsk autorisasjon og fullført LIS1-tjeneste. Du må være spesialist i allmennmedisin, være under spesialisering eller ha godkjenning som allmennpraktiserende lege etter gammel ordning, jfr. forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten § 3. Kommunen vil legge til rette for at spesialitet i allmennmedisin kan oppnås dersom du mangler dette.
Til stillingen kreves gode norskkunnskaper, tilsvarende bestått Bergenstest eller norskkurs for utenlandske leger etter nasjonale krav. 
Kopi av arbeids- og oppholdstillatelse må foreligge før oppstart hvis du ikke er norsk statsborger. 

Personlig egnethet:
  • vennlighet, høflighet, respekt for pasienter og medarbeidere. 
  • evne til samarbeid og gode kommunikasjonsferdigheter. 
  • faglig nysgjerrighet, vilje til læring og utvikling.
Du må ha førerkort klasse B. 
Politiattest må leveres ved tiltredelse.
Vi krever minst to referanser nyere enn to år. Disse bes oppgitt i søknaden.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Saltdal kommune
Kontaktpersoner
Navn: Kjell Gunnar Skodvin
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 414 03 895
Navn: Mona Storteig
Tittel: Seniorrådgiver helse og omsorg
Telefon: 938 99 422
E-post: mona.storteig@saltdal.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Saltdal helsesenter
Jernbanegata 45
8250 ROGNAN