Kort om arbeidsgiver

Ledig engasjement for allmennlege i 100 % stilling med 12 måneders varighet. Om det ønskes kortere varighet, kan det vurderes tilsetting for 6 måneder. Ønsket oppstart 01.06.21. Avdeling for geriatri er en av syv avdelinger i Medisinsk klinikk og har en sengepost med 15 senger og poliklinikk. Vi har også en overlegestilling på Ortopedisk avdeling som hovedsakelig jobber med hoftebruddpasienter.

Arbeidsoppgaver

Sengeposten driver stort sett akuttgeriatri med eldre, skrøpelige pasienter som preges av akutt sykdom og sammensatte sykdomsbilder. Avdelingen gir et helhetlig og tverrfaglig utrednings- og behandlingstilbud tilpasset hver enkelt pasient og vektlegger utreiseplanlegging og samhandling med primærhelsetjenesten. Avdelingen har stor faglig bredde og mange spennende medisinske problemstillinger. Ved poliklinikken utreder vi pasienter med kognitiv svikt, fallfare eller sammensatte medisinske
problemstillinger. Avdelingen har fokus på undervisning, fagutvikling og forskning og jobber i tett samarbeid med forskningsgruppe for geriatri, slag og bevegelse (GeMS) ved NTNU. Allmennlegen inngår i det tverrfaglige geriatriske teamet og deltar i utredning og oppfølging av pasienter med demens og andre geriatriske problemstillinger som er innlagt på sengeposten eller henvist til poliklinikken og vil også få innsikt i arbeidet som vi gjør på Ortopedisk avdeling. Hensikten er at allmennlegen får bedre kompetanse i å utrede og behandle geriatriske pasienter ute i kommunene. Den som tilsettes vil også delta i indremedisinsk vaktordning.

Kvalifikasjoner

 • Den som tilsettes må beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon
 • Tjeneste som ikke er dokumentert vil ikke bli tatt med i vurderingen
 • Vennligst oppgi 2 referansepersoner 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og relasjonsorientert
 • Gode kommunikative ferdigheter
 • Pliktoppfyllende, tilpasningsdyktig og fleksibel
 • Pasientens behov i fokus, innse at god service er en del av god behandling
 • Ta ansvar for egen kompetanse og faglige utvikling
 • Ha gjennomføringsevne og være nytenkende 

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsplass med godt miljø og kompetente kolleger
 • Interessant og utfordrende klinisk arbeid med god supervisjon
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst og medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Ingvild Saltvedt
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +47 72575545
E-post: Ingvild.Saltvedt@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk klinikk, St. Olavs hospital
Prinsesse Kristinas gate 3
7030 Trondheim