Kort om arbeidsgiver
Vi søker en engasjert og målbevisst kommuneoverlege med kompetanse innenfor samfunnsmedisin. Kommuneoverlegen er kommunens medisinskfaglige rådgiver og skal ivareta ansvar og oppgaver i henhold til gjeldende regelverk innenfor samfunnsmedisin, miljørettet helsevern, smittevern og helsemessig beredskap. Kommuneoverlegen vil ha en sentral og aktiv rolle knyttet til å videreutvikle kommunens helse- og omsorgstjenester.

Kommuneoverlegen vil få et stort handlingsrom og innflytelse i videre utvikling av det samfunnsmedisinske arbeidet i Modum kommune.

Om arbeidsstedet
Stillingen er organisert i rådmannens stab, men vil ha samarbeid med øvrige etater, blant annet i forbindelse med tverrsektorielt folkehelsearbeid og i dialog med fastlegene i kommunen.

Stillingen er fordelt mellom kommuneoverlegestilling i Modum (60 %), Krødsherad (20 %) og Sigdal (20 %), med Modum som vertskommune. Det er faste kontordager i Krødsherad og Sigdal.

Arbeidsoppgaver
• Utføre samfunnsmedisinske oppgaver i samsvar med gjeldende regelverk
• Utøve internt medisinsk faglig tilsyn, tilrettelegging og veiledning
• Rådgiver for kommunens ledelse i planlegging av helsetjenester og forebyggende arbeid
• Tverrsektorielt folkehelsearbeid
• Medlem i kommunens kriseledelse

Kvalifikasjoner
• Offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon
• Relevant erfaring fra kommunehelsetjenesten
• Det er ønskelig med spesialistutdanning i samfunnsmedisin, evt. oppstart av spesialisering så snart som mulig etter ansettelse
• Gode norskkunnskaper, god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Annet
Må kunne disponere bil.
Det gjøres oppmerksom på at det vil bli krevd politiattest ved ansettelse. Politiattesten skal ikke legges ved søknadspapirene, men fremlegges før tiltredelse.

Tilsetting så snart som mulig.

Personlige egenskaper
• Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
• Interesse og engasjement for allmennmedisin og samfunnsmedisin
• Høy og fleksibel arbeidskapasitet
• Analytiske evner
• Evne til å tenke helhetlig, forebyggende og tverrfaglig
• Fleksibel og løsningsorientert
• Evne til å arbeide selvstendig, målrettet og strukturert

Vi tilbyr
• En spennende stilling med gode utviklings- og påvirkningsmuligheter
• Interessante og varierte arbeidsoppgaver i et tverrfaglig kompetansemiljø
• Godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer
• God pensjonsordning
• Lønn etter avtale

Søknad
Modum kommune byttet rekrutteringssystem fra Visma Rekruttering til Visma EasyCruit 01.09.2020. Dersom du opprettet brukernavn/passord i Rekruttering, vil du dessverre ikke kunne bruke dette i EasyCruit. Du kan søke på stillinger uten å opprette brukernavn/passord, men da blir ikke CV'en din lagret, og du må legge den inn på nytt dersom du skal søke på stillinger senere. Det kan være en fordel å opprette bruker om du skal søke på flere stillinger, dette gjør du ved å trykke på «ny bruker» under oversikten over ledige stillinger, eller når du søker på en stilling.

Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, kjønn, bostedskommune og nåværende stilling. Har du bedt om å bli unntatt offentlighet må dette begrunnes. Søkere som ikke oppgir begrunnelse blir ikke vurdert for konfidensiell behandling, og vil bli oppført på offentlig søkerliste. Modum kommune praktiserer mer-offentlighet, og det skal derfor tungtveiende grunner til for at vi kan unnta søkere til stillinger i kommunen fra offentlighet. Dersom begrunnelsen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Modum kommune
Kontaktperson
Navn: Anne-Bjørg Aspheim
Telefon: +47 32789303 / +47 92263757
Arbeidssted
Rådhusveien 1
3370 VIKERSUND