Kort om arbeidsgiver
Vi søker fastlege til Kroken legekontor. Hjemmelen har 980 pasienter.

Kroken Legekontor er et veletablert legekontor beliggende i Krokelvdalen. Legekontoret er organisert som AS. Legekontoret har for tiden 4 leger og 3 helsesekretærstillinger. Kontoret har journalsystemet CGM Journal. Hjemmelen har pr. d.d. ca. 980 pasienter. Kommunen inngår fastlegeavtale med hjemmelsinnehaver. Det kan påregnes inntil 7.5 timer pr. uke kommunal deltidsstilling. Hjemmelsinnehaver plikter deltakelse i kommunal legevakt. Ny hjemmelsinnehaver må kjøpe seg inn i legesenterets etablerte kontorfellesskap. Betingelser for overdragelse av praksis må avtales med nåværende hjemmelsinnehaver.

Enhet for helsetjenester i Tromsø kommune har ansvaret for fastlegeordningen i kommunen. Tromsø har 13 private legekontor og 1 kommunalt legekontor med pr. tiden 78 fastleger. Tromsø kommune har ledig en fastlegehjemmel som selvstendig næringsdrivende ved Kroken Legekontor med oppstart etter avtale. 

Kvalifikasjoner
Formelle krav:
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Fullført turnustjeneste/LIS1.
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt videreutdanning i allmennmedisin. Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialiseringen.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne. Dokumentasjon på norske språkkunnskaper nivå C1. Gjelder ikke dersom du har norsk eller skandinavisk som morsmål.
Vi ønsker at du har:
 • Erfaring fra klinisk allmennmedisin.
 • Erfaring fra privat praksis.            
Personlige egenskaper
 • Det blir lagt vekt på gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner, samt personlig egnethet for privat allmennpraksis. 
Vi tilbyr
 • Utviklende arbeidsoppgaver i fastlegefellesskap.
 • Inngåelse av avtale som fastlege i tråd med gjeldende lover, reglementer og avtaler.
 • Tilskudd ved spesialisering innen allmennmedisin i tråd med Helsedirektoratets utlysninger av midler.
Annet 
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du i så fall varslet om.
 • Gyldig politiattest iht. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse.
 • Ta gjerne kontakt med oppgitte kontaktperson for flere opplysninger.
 • Søknad sendes elektronisk innen fristen via Webcruiter.            
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Tromsø kommune
Kontaktpersoner
Navn: Ann-Trude Notø
Tittel: Fastlege Kroken legekontor
Telefon: 975 37 465
Navn: Helga Kramvik
Tittel: Enhetsleder Helsetjenester
Telefon: 928 19 494
Arbeidssted
Kroken Legekontor
B A Løvolds veg 12
9022 KROKELVDALEN
Søk på stillingen