Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver
 • Tjenestegjøre som flylege for maritim Helikopterving (MHV) på Bardufoss flystasjon 
 • Klinisk virksomhet for flyoperativt personell, herunder gjennomføre regelmessige flymedisinske legeundersøkelser
 • Flymedisinsk rådgiver for flyavdelingssjefene og det flyoperative miljøet
 • Generell flymedisinsk støtte til FMI og overlege flymedisin Nord-Norge
 • Være FMI sin spisskompetanse på maritime helikopteroperasjoner, samt delta i maritime operasjoner (hhv fregatt og kystvakt)
Andre oppgaver vil være å:
 • Deltakelse i flyoperative virksomhet og regelmessig intern undervisning i flymedisinske temaer ved luftforsvarets flygerskole
 • Deltakelse i lokale HMS og flytryggingsarbeid
 • Støtte FMI og øvrige luftvinger ved behov
 • Flymedisinsk støtte ved øvelsesaktivitet og under internasjonale operasjoner
 • Utøve tjeneste som lege, utøve medisinskfaglig rådgiving og saksbehandling 
Kvalifikasjoner
Følgende kvalifikasjoner må være oppfylt:
 • Godkjent autorisasjon som lege i Norge og godkjent turnus / LIS 1
 • Utdanning på hovedfag/masternivå som Cand. Med.
 • 1-2 års relevant tjenesteerfaring
 • Rekvisisjonsrett (HPR): Full rekvisisjonsrett
 • Godkjent LIS1 (LE)
 • Helsepersonell (HPR): Lege (LE) Autorisasjon
 • At du tilfredsstiller fysiske krav for stillingen (karakter 3) eller kravene for nytilsetting i Forsvaret (karakter 4), samt kravet om MEDSEL (medisinsk skikkethet)
 • Sikkerhetsklarerering for Hemmelig (H) / Nato Secret (NS) før tiltredelse og norsk statsborgerskap
 • Søkere som ikke har VA kurs (10 ukers offiserskurs) kan søke under forutsetning av villighet til å gjennomføre kurset ved første anledning etter tiltredelse i stilling
Følgende kvalifikasjonskrav bør være oppfylt
 • Erfaring fra flymedisin
 • Relevant spesialitet
 • Tjenesteerfaring som VAB Lege (vernepliktig akademisk befal)
 • Tjenesteerfaring som lege
Personlige egenskaper
Følgende krav til personlige egenskaper vil vektlegges:
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Evne til helhetsoversikt
 • Initiativ
 • Gode samarbeidsevner
Merknad
Stillingen er SKMT/SAN (spesielle kategorier militært ansatte/sanitet) og 37,5 t/uke. Tjeneste ved FMI/Blindern, intops, deployeringer og andre avdelinger/skvadroner utenfor tjenestested må påregnes.

Vi tilbyr
 • En spennende arbeidsplass i en virksomhet med et svært viktig samfunnsoppdrag
 • En arbeidsplass med et inkluderende arbeidsliv
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, med mulighet for å trene i arbeidstiden
 • Mulighet for videre utdanning/spesialisering innen arbeidsmedisin
Stillingskode 1519 Kaptein/Rittmester/Kapteinlt (OF2) : Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnstrinn 79 - 85, for tiden kr 792.700,- til kr 938.900 pr år. Det trekkes lovbestemt 2 % av lønnen til Statens Pensjonskasse.

Merknad! Tilsetning i forsvarsgren Luftforsvaret. Vitnemål fra utdanning, attester fra tidligere arbeidsgivere og tjenesteuttalelser/bevis fra militær tjenestegjøring må vedlegges elektronisk ved søketidspunkt. Det må oppgis referanser. Intervju må påregnes. 

Om arbeidsgiver
En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Forsvarets sanitet bidrar du til å ivareta Forsvarets stridsevne før, under og etter operasjoner. En av hovedoppgavene er å sørge for at personell kan gjennomføre sine oppdrag, minst mulig begrenset av sykdom eller skade. Forsvarets sanitet samarbeider tett med det sivile helsevesenet og sanitetsmiljøene til våre allierte.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.
Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.


 
Stillingskategori
Militære stillinger
Arbeidsgiver
Forsvaret
Forsvarets sanitet
Kontaktpersoner
Navn: Vik-Strandli, Pål
Tittel: HR rådgiver
Telefon: 63 92 68 70
Navn: Pål-Bjørnar Alfheim
Tittel: Oberst
Telefon: 900 57 586
Hjemmeside
Arbeidssted
Bardufoss
Bardufoss
9325 BARDUFOSS