Kort om arbeidsgiver

Klinikk for diagnostikk, Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Avdeling for medisinsk mikrobiologi omfatter 2 seksjoner, Seksjon Molde og Seksjon Ålesund, og yter service til alle sykehusene og til primærhelstjenesten i Møre og Romsdal.
Kontorsted for legene i avdelingen er ved seksjonen i Molde, men en må påregne regelmessige reiser til Mikrobiologi Ålesund.

Vi ønsker å bygge et solid fagmiljø i foretaket, og søker kreative og initiativrike medarbeidere. Ønsker du å drive med forskning kan det legges til rette for dette.

Vi har ledig fast 100% stilling for mikrobiolog fra snarest

Søknader vil bli behandlet fortløpende.

Vi ber om at attester og vitnemål blir scannet og lastet opp som vedlegg til CV       

Arbeidsoppgåver

 • Sørge for daglig drift av avdelingens to laboratorier herunder fagområdene preanalyse, bakteriologi, infeksjonsimmunologi og genteknologi. 
 • Sørge for at avdelingen driver i henhold til gjeldende retningslinjer og evidensbase
 • Delta i infeksjonsteam/infeksjonsvisitter ved foretakets ortopediske/kirurgiske/infeksjonsmedisinske og intensivsengeposter.
 • Drifte og videreutvikle foretakets antibiotikastyringsprogram
 • Veilede og undervise leger i spesialisering
 • Undervise ansatte med annen yrkesbakgrunn
 • Overlege deltar i vaktordning
 

  Kvalifikasjonar

  •  Autorisasjon som lege og spesialist i medisinsk mikrobiologi. Ved oppstart må norsk autorisasjon foreligge 
  • Søker bør fortrinnsvis beherske et av de skandinaviske språkene både muntlig og skriftlig
  • Ønskelig med bred mikrobiologisk erfaring

   

  Personlege eigenskapar

  • Den rette kandidaten må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
  • Være selvstendig, fleksibel og vise vilje og evne til å ta på seg ansvar
  • Være motivert for faglig utvikling
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt

  Vi tilbyr

  • Motiverte kolleger i et faglig sterkt miljø
  • En inkluderende arbeidsplass og et godt arbeidsmiljø
  • Gode utviklingsmuligheter, ansvar og fleksibilitet
  • Lønn etter gjeldende overenskomst
  • Medlemskap i god offentlig pensjonsordning (KLP) og fordelaktige forsikringsvilkår
  • Vil kan være behjelpelig med å skaffe bolig og ev barnehageplass
  • Vi tilbyr flyttetilskudd etter gjeldende retningslinje.

  Stillingskategori
  Overlege/spesialist
  Arbeidsgiver
  Helse Møre og Romsdal HF
  Kontaktperson
  Navn: Einar Nilsen
  Tittel: Avdelingssjef
  Telefon: 71222139
  Hjemmeside
  Arbeidssted
  Avdeling for medisinsk mikrobiologi, Helse Møre og Romsdal HF
  Molde sjukehus
  6412 Molde