Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver
 • Gi råd til Sjef PSO og Sjef M2 innen fagområdet infeksjonsmedisin og ulike operasjonsområders påvirkning på helse
 • Bidra til, samt koordinere kunnskapsgrunnlag innen fagområdet og innen operasjonsmiljøenes sykdomsbilde
 • Bidra til utvikling av faglig og vitenskapelig grunnlag innen fagområdene, herunder utarbeide rapporter og utredninger
 • Støtte, initiere og evaluere kunnskapsutvikling i avdelingen
 • Bidra inn i CBRN fagfelt internt i avdelingen
 • Delta i styrkeproduksjonen ved avdelingen, herunder veilede og undervise innen fagområdene.
 • Utøve tjeneste som lege 
Kvalifikasjoner
Det kreves
 • Godkjent autorisasjon som lege i Norge og godkjent turnus / LIS 1
 • Utdanning på hovedfag/masternivå som Cand. Med
 • Fagtjeneste, minimum 3 år tjenesteerfaring som lege
 • Rekvisisjonsrett (HPR): Full rekvisisjonsrett
 • Godkjent LIS1 (LE) Helsepersonell (HPR)
 • Lege (LE) Autorisasjon
 • At du tilfredsstiller fysiske krav for stillingen (kar 3) eller kravene for nytilsetting i Forsvaret (kar 4) og krav til MEDSEL (medisinsk skikkethet)
 • Søker må kunne sikkerhetsklareres Hemmelig/Nato Secret og være norsk statsborger
 • Søkere som ikke har VA kurs (10 ukers offiserskurs) kan søke under forutsetning av villighet til å gjennomføre kurset ved første anledning etter tiltredelse i stilling
Følgende kvalifikasjonskrav bør være oppfylt:
 • Spesialitet innen infeksjonsmedisin
 • Tjenesteerfaring som VAB Lege (vernepliktig akademiker befal)
 • Tjenesteerfaring som lege
 • INTOPS (internasjonal) tjenesteerfaring
 • Operativ tjenesteerfaring
 • Ønskelig med gode IT-kunnskaper
Personlige egenskaper
Følgende krav til personlige egenskaper vil vektlegges:
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Evne til helhetsoversikt
 • Initiativ 
 • Gode samarbeidsevner
Vi tilbyr
 • En spennende arbeidsplass i en virksomhet med et svært viktig samfunnsoppdrag
 • En arbeidsplass med et inkluderende arbeidsliv
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, med mulighet for å trene i arbeidstiden
Stillingskode 1519 Kaptein/Rittmester/Kapteinlt (OF2) : Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsramme 37, lønnstrinn 79 - 85, for tiden kr 792.700,- til kr 938.900,- pr år. Det trekkes lovbestemt 2% av lønnen til Statens Pensjonskasse.
Merknad! Stillingen er innenfor spesielle kategorier militært ansatte (SKMT) / sanitet (SAN) stilling. 37,5 t/per uke.
Vitnemål fra utdanning, attester fra tidligere arbeidsgivere og tjenesteuttalelser/bevis fra militær tjenestegjøring må vedlegges elektronisk ved søketidspunkt. Det må oppgis referanser. Intervju må påregnes. 

Stillingen har en tidsbegrenset tjenestetid på minimum 3 år og maksimum 8 år.


Om arbeidsgiver
En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Forsvarets sanitet bidrar du til å ivareta Forsvarets stridsevne før, under og etter operasjoner. En av hovedoppgavene er å sørge for at personell kan gjennomføre sine oppdrag, minst mulig begrenset av sykdom eller skade. Forsvarets sanitet samarbeider tett med det sivile helsevesenet og sanitetsmiljøene til våre allierte.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.
Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.


 
Stillingskategori
Militære stillinger
Arbeidsgiver
Forsvaret
Forsvarets sanitet
Kontaktpersoner
Navn: Per Morten Bølstad
Tittel: Oberstløytnant
Telefon: 481 61 452
Navn: Vik-Strandli, Pål
Tittel: HR rådgiver
Telefon: 63 92 68 70
Hjemmeside
Arbeidssted
Sessvollmoen
Sessvollmoen
2054 MOGREINA