Kort om arbeidsgiver

Vi søker overlege til vår poliklinikk i Ski

Vi søker primært etter spesialist i rus- og avhengighetsmedisin (RAM), men vil også vurdere søknader fra spesialister i psykiatri forutsatt dokumentert erfaring fra rusfeltet/-behandling. Lege i spesialisering innenfor RAM med kort tid igjen før spesialistgodkjenning, oppfordres til å søke.

Avdeling rus og avhengighet (ARA) tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling (TSB). Vi er en avdeling i utvikling, og ble i 2019 godkjent for utdanning av LIS. Det er totalt 9 overleger og 10 LIS stillinger i ARA. Vi ønsker å videreutvikle et legefaglig miljø i vår avdeling. Vi har etablert vårt eget forsknings- og fagutviklingsutvalg, og har utarbeidet førende prinsipper (en serviceerklæring) som skal bidra til virkningsfulle tjenester og god tjenesteutvikling.

Avdelingen består av 5 poliklinikker og 4 døgnseksjoner og har et variert behandlingstilbud; polikliniske tjenester akuttbehandling, avgiftning og døgnbehandling.

ARA Follo poliklinikk har LIS, psykologfaglig, sosialfaglig og helsefaglig ansatte. Til sammen er vi 12 ansatte fordelt på menn og kvinner. Våre lokaler ligger i Ski sentrum, med gåavstand til togstasjonen. Vi som jobber på poliklinikken har høy grad av psykologfaglig, helsefaglig og sosialfaglig kompetanse. Vi har lang erfaring innen fagfeltet og god kompetanse på behandling og utredning, i tillegg til kultur og struktur for å drøfte saker internt. Vi har et tett og godt samarbeid med førstelinjetjenesten og andre deler av spesialisthelsetjenesten.

 

Arbeidsoppgaver

 • Pasientrettet arbeid: utredning og behandling både selvstendig og sammen i tverrfaglig team
 • Faglig bidrag i form av undervisning, veiledning og kvalitetsutvikling for seksjonen
 • Medisinskfaglige oppgaver som somatisk kartlegging/utredning etter behov, i samarbeid med fastlege, samt bistå kollegaer med medisinvurdering
 • Kvalitetssikring av forsvarlig LAR, herunder vurdering av medikament og poliklinisk opptrapping
 • Bidra til utvikling av seksjonen og legesamarbeidet i avdelingen
 • Veiledning av leger i spesialiseringsforløp (LIS)
 • Veiledning og rådgivning i medisinskfaglig spørsmål overfor interne og eksterne samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, ev spesialist i psykiatri med erfaring fra rusfeltet, samt RAM-LIS som har kommet langt i sitt spesialiseringsløp
 • Erfaring fra tilsvarende arbeid
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig 

Personlige egenskaper

 • Stort engasjement for pasientgruppen
 • Evnen til å jobbe strukturert, systematisk og planmessig
 • Du må ha evnen og vilje til å jobbe tverrfaglig og i team
 • Gode kommunikasjonsevner 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr

 • En spennende jobb innen et fagfelt i stadig endring
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø og samarbeid med dyktige kollegaer
 • Mulighet til å bidra aktivt i vår interne fag- og kvalitetsutvikling, videreutvikling av tjenestetilbudet og mulighet for å drive forskningsarbeid og utviklingsprosjekter
 • Faglig og personlig utvikling
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Lønn etter overenskomst i AHUS 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Gro Helen Øiestad-Nordberg
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 41445306
Hjemmeside
Arbeidssted
ARA FO sek pol, Akershus universitetssykehus HF
Åsenveien 3
1400 Ski