Kort om arbeidsgiver
Vi søker en utviklingsorientert helsesjef med engasjement for fagfeltene samfunnsmedisin og folkehelse. Helsesjefen leder en fremoverlent og kompetent samfunnsmedisinsk stab og er en del av Helse og velferds lederteam. Helsesjefens ansvarsområde dekker et vidt spenn fra oppfølging av fastlegeordningen og tilsynsoppgaver til utvikling av fremtidige helsetilbud. Trygghet i lederrollen, sterk gjennomføringsevne og evne til å skape oppslutning og engasjement er en forutsetning for å lykkes i rollen.

Helse og velferd har rundt 4000 ansatte og består av om lag 40 virksomheter av ulik størrelse og karakter. Tjenesteområdet ledes av direktør Helse og velferd og har en tverrfaglig sammensatt stab på rundt 50 årsverk.  

Har du relevant fagkompetanse, og ønsker å arbeide med spennende og varierte samfunnsmedisinske oppgaver på ledernivå? Da er du kanskje vår nye helsesjef. 

Arbeidsoppgaver
 • Overordnet fagansvar for legevakttjenesten, sykehjemslegetjenesten, smittevern, miljørettet helsevern og helsemessig beredskap
 • Følge opp og administrere fastlegetjenesten
 • Medisinskfaglig rådgiving til andre kommunale instanser
 • Medisinskfaglig kvalitet- og utviklingsarbeid 
 • Delta i kommunens folkehelsearbeid og faglig samordning av helsetjenester
Kvalifikasjoner
 • Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon
 • Spesialitet i samfunnsmedisin eller allmennmedisin er en fordel
 • Det forventes at søkere som ikke har spesialitet innen samfunnsmedisin fullfører slik spesialisering
 • Erfaring fra kommunehelsetjeneste og ledererfaring vil bli vektlagt
Personlige egenskaper
 • Du er en tydelig leder som setter klare mål
 • Gjennom dine gode samarbeidsevner skaper du oppslutning og engasjement
 • Du er strategisk og evner å prioritere og delegere ansvar og oppgaver
 • Du er en pådriver for systematisk forbedrings- og utviklingsarbeid
 • Du er robust og har stor arbeidskapasitet
Vi tilbyr
 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • Et godt felleskap i et dynamisk lederkollegium
 • Gode stabs- og støttefunksjoner 
 • Kollegaer med stå på vilje og et godt miljø - både faglig og sosialt  
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger via KLP
 • Hjem - Jobb - Hjem 
 • Stillingskode : 945100 leder (adm) 
 • Tiltredelse og lønn etter avtale
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Stavanger kommune
Samfunnsmedisin
Kontaktpersoner
Navn: Eli Karin Fosse
Tittel: Direktør helse og velferd
Telefon: +4751508548
E-post: eli.karin.fosse@stavanger.kommune.no
Navn: Line Cecilie Christiansen
Tittel: Legespesialist
Telefon: +4795020579
E-post: line.cecilie.christiansen@stavanger.kommune.no
Arbeidssted
Helse og velferd
Olav Kyrres gt 23
4005 STAVANGER