Kort om arbeidsgiver
Det blir ledig fastlegehjemmel ved Drangedal Legekontor fra sommeren 2021, da en av våre nåværende fastleger vil gå av med pensjon. 
Kommunen har ett legesenter med 4 fastlegehjemler. Stabile og erfarne kolleger, både leger og hjelpepersonell. WinMed journalsystem er installert ved kontoret. Lokaler og utstyr, laboratorietjeneste og datatekniske løsninger av normalt god standard. Driftes i henhold til § 8.2,  ASA 4310, med gunstig leieavtale for utstyr, lokaler og hjelpepersonell.  Virksomheten omfatter overveiende allmennlegearbeid og offentlig legearbeid etter avtale. Kommunen er oversiktlig, og det er godt samarbeid i helse- og omsorgstjenestene. Kommunen har egen Frisklivssentral. Drangedal kommune har legevaktsamarbeid med Skien kommune. Det forutsettes deltakelse i legevakt, gjennomsnittlig 3 vakter pr måned. Kommunens KAD-tilbud er etablert ved Skien Helsehus. Vi forventer at vår nye lege har gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig. Av hensyn til sammensetningen av fastleger i kommunen, oppfordres kvinner spesielt til å søke. Søknaden sendes elektronisk. HPR nummer oppgis i søknaden.

Arbeidsoppgaver
  • Allmennlegearbeid/fastlege
  • Legevakt
  • Kan bli aktuelt med offentlig legearbeid inntil 20 % stilling 
Kvalifikasjoner
  • Autorisert lege
  • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
  • All erfaring og kompetanse, spesielt relatert til kommunal sektor, vil ha betydning 
Personlige egenskaper
  • Gode samarbeidsevner
  • God arbeidskapasitet
  • Fleksibilitet
Vi tilbyr
Gunstig leieavtale for lokaler, utstyr og hjelpepersonell.
Gode og erfarne kolleger
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Drangedal kommune
Arbeidssted
Drangedal legekontor
Stemmenveien 6
3750 DRANGEDAL