Om avdelingen

Palliativ avdeling på Ahus drifter en sengepost med 9 senger og det er planer om utvidelse av sengetallet. Avdelingen har også et aktivt palliativt team som gjør tilsyn på andre sengeposter, har poliklinisk aktivitet og utfører hjemmebesøk. Vi behandler flest kreftpasienter, men også andre pasientgrupper.


Om forskningsgruppen

Avdelingen har mottatt en større bevilgning fra Helse Sør-Øst for å etablere forskningsgruppe knyttet til avdelingen. Forskningsgruppen ledes av avdelingsleder/professor Olav Fredheim. Flere av klinikerne i avdelingen er involvert i pågående forskningsprosjekter, og vi har gode eksterne samarbeidspartnere. Forskningsgruppen driver forskning knyttet til klinisk smertebehandling, etiske problemstillinger i livets slutt og legemiddelepidemiologiske studier av smertestillende legemidler.


Presentasjon av stillingen

Det søkes etter en lege til klinisk forskningsprosjekt som sammenligner intravenøs versus subcutan smertepumpe. I tillegg til kliniske utfallsmål skal det gjøres farmakokinetiske analyser.

Arbeidsoppgaver

Stipendiaten skal inkludere pasienter i kliniske studier, gjennomføre datainnsamling, analysere og publisere forskningsdata. Den som ansettes skal tas opp på ph.d-programmet på Universitetet i Oslo, og ansettelsen skal lede frem til ph.d-grad. Doktorgradsløpet er normert til tre år og stipendiaten ansettes for tre år.

Kvalifikasjoner

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Det søkes etter en lege med interesse for forskning og behandling av kreftsmerte.

Ved ansettelse legges det svært stor vekt på personlig egnethet og personlige egenskaper. Det er en fordel dersom søkeren har erfaring med forskning og/eller klinisk erfaring med palliative pasienter. Relevant spesialitet er en fordel, men også leger uten spesialitet (inkludert nyutdannede) vil bli vurdert for stillingen.

Den ideelle kandidat:

 • Er nysgjerrig, selvstendig og motivert
 • Effektiv, fleksibel og løsningsorientert
 • Kan kommunisere godt på norsk og engelsk både skriftlig og muntlig
 • Har gode samarbeidsevner og bidrar til et sosialt og hyggelig arbeidsmiljø

Utdanningsretning

Medisin


Utdanningsnivå

Embetseksamen

 

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til Ahus retningslinje for avlønning av stipendiater
 • Høyt faglig nivå og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et trivelig arbeidsmiljø med engasjerte ansatte

 

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder/professor Olav Magnus S. Fredheim, telefon: 41628318/46808581 
  
Søknadsfrist

20. februar 2021
 
Søknaden skal inneholde  

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål og eventuelle attester
 • Eventuelt publikasjonsliste
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)
   

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Alle må søke elektronisk.  

 
Stillingskategori
Stipendiat
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Olav Magnus S. Fredheim
Tittel: Avdelingsleder/professor
Telefon: 41628318/46808581
Hjemmeside
Arbeidssted
Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1478 Nordbyhagen