Kort om arbeidsgiver
Ledig fastlegehjemmel i Lier kommune
 
Det er ledig en fastlegehjemmel i Lier kommune ved Svangstrand legekontor.
Tiltredelse ønsket fra 1 april 2021 – tidligere oppstart kan avtales.
Svangstrand legekontor er lokalisert i Sylling, nord i Lier. Kontoret har 2 legehjemler. Listestørrelse aktuelle hjemmel 600. Kontoret har gode lokaliteter og innehar utstyr som er vanlig ved et moderne legekontor, inkl. EKG og spirometri. Senteret bruker infodoc journalsystem.
Ny lege må inngå samarbeidsavtale med gjenværende lege. Kommunen er ikke delaktig i internavtalen med kontoret samt overdragelse av utstyr og goodwill. Hjemlene er tilknyttet privat næringsdrift.
 
Dersom ny hjemmelshaver ønsker flytting av praksis med overgang til kommunal hjemmel må dette gjøres etter overdragelse av hjemmel fra avtroppende lege er fullført. Dette i henhold til Rammeavtalen ASA 4310.
 
Lier kommune inngår fastlegeavtale med legen. Fastlege plikter å delta i interkommunal legevakt, og kan pålegges 7,5 timer kommunal deltidsstilling (p.t. er det ingen slik kommunal tjeneste, men tiltredene lege kan ønske seg tjeneste). Politiattest ikke eldre enn 3 mnd. må fremlegges før signering av kontrakt. 

Arbeidsoppgaver
Fastlegeoppgaver i henhold til Fastlegeforskriften, ASA 4310 samt SFS 2305

Kvalifikasjoner
Gjennomført LiS1 eller turnustjeneste etter gammel ordning og inneha norsk autorisasjon med full refusjonsrett.
Spesialistgodkjenning i allmennmedisin, være under spesialisering eller være godkjent allmennlege etter gammel ordning. Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten gjeldende fom. 01.03.2017.
Gode norskkunnskaper
Erfaring fra allmennmedisin og god kjennskap til norsk helsevesen vil bli vektlagt

Personlige egenskaper
Interesse for allmennmedisin
Evne til å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig
God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
Personlig egnethet til pasientbehandling
Personlig egnethet til drift av privat legesenter
Gjenværende legers preferanser vil bli tillagt stor vekt
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Lier kommune
Kontaktperson
Navn: Ingrid Bjerring
Tittel: Kommuneoverlege
E-post: kommuneoverlegen@lier.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Vestsideveien 2