Kort om arbeidsgiver

 Fra 1.juli 2021 har vi på  Lillehammer en  ledig  100% stilling for spesialist i  radiologi.

 I Divisjon Gjøvik - Lillehammer er de to bildediagnostiske avdelingene slått sammen med felles avdelingssjef.

 

Avdeling for bildediagnostikk
på Lillehammer har 4 konvensjonelle laboratorier, 2 ultralyd-laboratorier, 2  CT og en  1,5 T MR, samt brystdiagnostisk senter.

Vi har 13 overleger i en 9-delt vaktplan i tillegg til 6 LIS.

 
Dersom det innen søknadsfristens utløp blir flere ledige stillinger ved avdelingen, vil tilsetting bli foretatt fra den søkermasse som foreligger. 

Arbeidsoppgaver

 • Delta i avdelingens daglige bildediagnostisk arbeid
 • En vesentlig del av arbeidsoppgavene vil kunne tilpasses kompetanse 
 • Arbeid ved BDS ved relevant kompetanse 
 • Delta i vaktarbeid, i hvor stor grad kan diskuteres 
 • Delta i lokal og regional internundervisning

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og norsk godkjenning som spesialist innen radiologi 
 • Må beherske et skandinavisk språk skriftlig og muntlig
 • Forståelse for norsk helsevesen
 • Søkere med erfaring innen mammografi er ønsket

Personlige egenskaper

Vi søker deg som:

 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Er kvalitetsbevisst, selvstendig og strukturert.
 • Kan håndtere høyt tempo
 • Er ansvarsbevisst og beslutningsdyktig.
 • Har endringsvilje og en fleksibel innstilling.
 • Har gode formidlingsevner.
 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement. 
 • God pensjonsordning gjennom KLP
 • Et hyggelig arbeidsmiljø med mange gode kollegaer

 

Vil du vite mer om  Lillehammer-regionen - se her - https://www.visitnorway.no/reisemal/ostlandet/lillehammer/

 Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Frode Totlund
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 91128181
Arbeidssted
                Lillehammer
Anders Sandvigsgt. 17
2629 Lillehammer