Kort om arbeidsgiver

Vil du bli vår nye kollega? Psykiater ønskes velkommen!

Vi har ledig 100 % fast stilling og 100 % svangerskapsvikariat på 1 år som psykiater ved allmennpsykiatrisk poliklinikk ved DPS Follo.  Vi søker etter overlege med faglig engasjement og interesse for å jobbe med og utvikle behandlingstilbudet til vår målgruppe.

Allmennpsykiatrisk poliklinikk består i dag av 5 overleger, 9 psykologspesialister, 3 LIS
leger, 6 psykologer og 3 sosionomer. Med hensyn til legegruppen har vi for hele DPS Follo har vi totalt 14 overleger og en medisinskfaglig
rådgiver. Legegruppen har faste møter en gang i uken.

DPS Follo har ansvar for å gi lokalbasert behandlingstilbud til befolkningen i
Follo. Opptaksområdet omfatter 4 av kommunene i Follo med til sammen ca 100 000
innbyggere. Vi ønsker til enhver tid å ha en resultatorientert organisasjon med
særlig vekt på et godt arbeidsmiljø hvor de ansattes kompetanse er vår største
ressurs.

Allmennpsykiatrisk poliklinikk , DPS Follo ligger sentralt i Ski, Nordre Follo kommune. Det er kun 20 minutters reise fra Oslo S med tog og to minutters gange fra Ski stasjon. Follobanen er planlagt ferdig i 2022. 

Alle søkere må søke elektronisk. Det er ønskelig med oppstart 3.mai 2021.

Kopi av autorisasjon, vitnemål m.m. kan medbringes
til evt. intervju.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av polikliniske pasienter
 • Medisinskfaglig vurderinger/behandling/oppfølging som bistand til andre faggrupper. Tverrfaglig samarbeid
 • Delta i fag- og kompetanseutvikling. Bidra i forhold til videreutvikling av behandlingstilbudet
 • Klinisk veiledning av LIS leger
 • Undervisning, rådgivning og veiledning til medarbeidere, og overfor 1. linjetjenesten og andre. Vi vektlegger samarbeid med fastleger, sykehus, kommuner og andre instanser
 • Noe inntaksarbeidsarbeid i perioder

Kvalifikasjoner

 • Cand. med med norsk autorisasjon som lege, og godkjenning som spesialist i psykiatri
 • Beherske norsk både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Vi vektlegger personlig egnethet, gode samarbeidsevner, god arbeidskapasitet og evne til å arbeide selvstendig
 • Vi ønsker oss en kollega som ønsker og evner å bidra til en positiv utvikling av poliklinikken  

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø med trivelige og erfarne kollegaer med bred kompetanse under en åpensinnet og imøtekommende seksjonsleder på poliklinikken
 • Vi kan tilby spennende og varierte arbeidsoppgaver. Tverrfaglige diskusjoner i teammøter. Ved bistand til andre faggrupper skjer dette under ordnede forhold med såkalte "bistandsbestillinger"
 • Mulighet for eksterne kompetansehevende kurs- og videreutdanning 10 dager i året
 • Felles legemøter ukentlig
 • Internundervisning
 • Mulig for vaktordning med begrenset belastning
 • Ahus har gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Lønn etter avtale
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Gunhild Jonassen Hoksnes
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 64852000
Navn: Ragnhild Thorstensen Horn
Tittel: Medisinskfaglig rådgiver
Telefon: 90518592
Hjemmeside
Arbeidssted
FOLLO Allmenpsykiatrisk poliklinikk, Akershus universitetssykehus HF
Åsenveien 3
1400 Ski