Kort om arbeidsgiver

Vi søker dyktige gynekologar til Kristiansund sjukehus som kan vere med i teamet som skal ta imot over 700 barn i året i Nordmøre og Romsdal. Utover obstetrikk har vi også eit godt poliklinisk- og kirurgisk tilbod ved sjukehuset.

Du vil også bli ein del av et større fagmijø i Helse Møre og Romsdal. Her vil det vere gode moglegheiter for jobbutveksling og hospitering. 

I 2024 flyttar vi inn i eit nytt og topp moderne akuttsjukehus på Hjelset. I fødeseksjonen er det planlagt tre fødestuer med moglegheit for utviding av fødekapasiteten.  Arbeidsoppgavene vil vere knytt til obstetrikk, poliklinikk og kirurgisk aktivitet. Du blir del av fleire dedikerte tilsette, eit godt arbeidsmiljø med høg fagleg standard kor det jobbast godt i team.  


Søknadene blir vurdert fortløpande, og aktuelle kandidatar blir kalla inn til intervju.

Den fargerike opera- og klippfiskbyen Kristiansund er perla på Nordmøre. Her finn du eit rikt kulturtilbod med eige operahus som har fleire oppsetjingar og konsertarrangement kvart år. Like utafor byen kan du oppdage den spektakulære Atlanterhavsvegen og fleire sjarmerande fiskevær. Byen har eigen flyplass med fleire daglege avgangar til Oslo og Bergen. Les meir om Kristiansund og Nordmøre her

  

Kvalifikasjonar

Søkjar må ha norsk autorisasjon som lege, vere godkjent spesialist i fødselshjelp og kvinnesjukdomar,
samt mestre norsk/skandinavisk språk for skriftleg og muntleg kommunikasjon.

Personlege eigenskapar

  • I tillegg til formell kompetanse vil det å vere personleg egna for stillinga bli lagt vekt på ved tilsetting.

Vi tilbyr

  • Sterkt tverrfagleg samarbeid
  • Eit godt fagleg miljø med internundervisning, faste møter og eit variert arbeidsfelt innan faget.
  • Ein inkluderande arbeidsplass
  • Løn og betingelsar etter avtale
  • Gode vaktordningar
  • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktperson
Navn: Øyvind Nytun
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 92807372
E-post: oyvind.nytun@helse-mr.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Helse Møre og Romsdal HF
Kristiansund sjukehus
6508 Kristiansund N