Kort om arbeidsgiver
Betanien DPS 
Betanien DPS har bydelene Fyllingsdalen og Laksevåg som sitt opptaksområde, med ca 55 000 innbyggere over 18 år. Betanien DPS har poliklinisk-, dag-, ambulant- og døgnbehandling. Kjerneoppgavene våre er spesialisert utredning og differensiert behandling, akutt og krisetjenester, opplæring av pasienter og pårørendeveiledning til psykisk helsearbeid i kommunene, forskning og kvalitetsutvikling samt utdanning av helsepersonell.   
  
Avdeling allmennpsykiatri og Avdeling Psykose 
Betanien DPS har 2 avdelinger for døgnbehandling, henholdsvis Avdeling allmennpsykiatri som har 15 døgnbehandlingsplasser og avdeling psykose som har 12 døgnbehandlingsplasser.

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgavene er å bidra i vurderingen, diagnostiseringen og behandling av tilviste pasienter. Andre oppgaver vil være:

  • Somatiske undersøkelser
  • Delta i tverrfaglig behandlerteam
  • Samarbeid med andre sykehusavdelinger, fastleger og kommunale instanser
  • Medvirke til et godt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner

  • Legestudent med lisens

Personlige egenskaper

  • Du har interesse for fagfeltet
  • Du har fokus på tverrfaglig samarbeid og deling av kompetanse og kunnskap
  • Du arbeider planmessig og målrettet
  • Du trives med varierte utfordringer

Vi tilbyr

  • Utgangspunktet er stillingsbrøk i 100% som et sommervikariat fra uke 25 til og til og med uke 32. Det er behov for en legevikar på begge sengepostene.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Betanien sykehus AS
Kontaktpersoner
Navn: Maria Hauser
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 98492175
Navn: Bjørn Arne Østevold
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 92620663
Arbeidssted
Betanien Sykehus AS
Vestlundveien 23 B
5145 Fyllingsdalen