Kort om arbeidsgiver

Lindrende enhet ved Senter for kreftbehandling lyser ut en 100% fast overlegestilling med snarlig tiltredelse.

På Lindrende enhet behandler vi pasienter med uhelbredelig kreft, både etter avsluttet tumor-rettet behandling, men også mens de får strålebehandling, kjemoterapi og immunterapi. Vi håndterer kreftsymptomer og komplikasjoner av onkologisk behandling. Søkeren vil få bred erfaring innenfor alle tumorgrupper i palliativ fase. Faglighet settes høyt og vi forventer at den tilsatte er motivert til å bidra til å løfte og videreutvikle enheten. Det jobbes med å opparbeide pasient-nær klinisk forskning på enheten. 

Lindrende enhet har en sengepost på 8 senger og et Lindrende team som driver utstrakt ambulant virksomhet. Det gjennomføres polikliniske konsultasjoner og hyppig tilsyn på andre avdelinger. Enheten har godt samarbeid innad i Sørlandet sykehus og utad mot primærhelsetjenesten. Legestaben på Lindrende enhet består av 2.5 overleger. Vakttjenesten ved sengeenheten dekkes av enhetens 2.5 overleger pluss onkologiske overleger og Lis leger.

Senter for Kreftbehandling består for øvrig av en poliklinikk for medikamentell kreftbehandling, en stråleterapienhet samt en utprøvingsenhet. Overlegekompetanse i palliasjon innebærer at man er spesialist innen en av de kliniske spesialiteter og har videreutdannelse i palliasjon. Palliasjon er ikke en egen spesialitet, men et kompetanseområde. Alle kliniske spesialiteter inkludert allmennpraksis er derfor aktuelle som faglig bakgrunn.
 
Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner

  • Overlege

Personlige egenskaper

  • Gode evner til samarbeid, både internt i avdelingen og med eksterne samarbeidspartnere
  • Gode kommunikasjonsferdigheter
  • Gode evner til selvstendig arbeid
  • Gode evner til å tilegne seg og anvende ny kunnskap
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

  • Et framtidsrettet og sterkt fagmiljø med gode kollegiale relasjoner.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ivan Olsen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 924 95 957
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Senter for kreftbehandling, Lindrende enhet, Kristiansand
Egsveien 100
4615 Kristiansand