Kort om arbeidsgiver

I UNN Tromsø utgjør nevrologi sammen med hud og venerologi, klinisk nevrofysiologi og revmatologi fagene i avdelingen NEHR. Hvert fagområde har egen poliklinikk, mens vi har felles sengepost. Høsten 2019 flyttet slagenheten inn i nye lokaler, mens annen nevrologi ble igjen i felles sengepost. Vi har et godt tverrfaglig behandlingstilbud for pasienter med hjerneslag, ALS, MS, epilepsi, Parkinson og søvnsykdommer. Avdelingen driver også Nevromuskulært kompetansesenter, som er en del av nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser. Avdelingen har høy forskningsaktivitet, har et godt samarbeid med Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske universitet, og har omfattende undervisningsoppgaver for bl.a. medisin- og tannlegestudenter.

Vi har ledig følgende vikariat for lege i spesialisering:

  • 6 mndrs. vikariat. Tiltredelse 01.03.21. Det er mulighet for forlengelse av vikariatet.

Arbeidsoppgaver

  • Pasientrettet arbeid på sengepost og dagenhet
  • Delta i vaktordning

Kvalifikasjoner

  • Norsk autorisasjon, samt godkjent turnustjeneste/LIS del 1

Personlige egenskaper

  • Du kommuniserer godt med pasienter og medarbeidere.
  • Gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper

Vi tilbyr

  • Stimulerende arbeidsmiljø i en avdeling med høy fagkompetanse

Utdanningsretning

  • Medisin

Utdanningsnivå

  • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Språk

  • Norsk
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktpersoner
Navn: Linn Hofsøy Steffensen
Tittel: Seksjonsleder leger nevrologi
Telefon: 77627967
E-post: linn.hofsoy.steffensen@unn.no
Navn: Laila Strand Sivertsen
Tittel: Avdelingsleder NEHR
Telefon: 77669481
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø