Kort om arbeidsgiver

Medisinsk avdeling, Orkdal sjukehus er en indremedisinsk avdeling organisert under Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin, St. Olavs hospital.
Sjukehuset har totalt 86 senger innenfor fagfeltene indremedisin, ortopedi, kirurgi og gynekologi. Medisinsk avdeling består av to sengeposter – B2M med 14 senger og B4 med 24 senger. I tillegg disponerer avdelingen plasser ved en observasjonspost på 7 senger og en kombinert overvåkningsavdeling på inntil 4 senger. Avdelingen har også stor poliklinisk aktivitet.
Indremedisin er et stort og spennende fagområde som favner bredt når det gjelder diagnoser. Ved Medisinsk avdeling, Orkdal sjukehus utredes og behandles pasienter innenfor de fleste indremedisinske felt.

Det kan i løpet av tilsettingsprosessen bli flere ledige vikariater for tilsetting.  

Tiltredelse snarest og etter avtale.

Vikariatet varer til og med 30.06.2021 med mulighet for forlengelse.

Vennligst oppgi minst 2 referansepersoner.

Arbeidsoppgaver

 • Den som skal tilsettes vil inngå i p.t. 11-delt sekundærvaktordning med aktive vakter hele døgnet
 • Legearbeid på sengepost, akuttmottak, poliklinikk og overvåkningsavdeling

Kvalifikasjoner

 • For stillingen kreves det norsk autorisasjon som lege
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig godt
 • Tjeneste som ikke er dokumentert vil ikke bli tatt med i vurderingen

Personlige egenskaper

 • Evne til å bidra positivt til et faglig og kollegialt godt miljø
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges
 • Motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Gode kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

 • Lønn etter overenskomst mellom Spekter og Den Norske Legeforening
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP
 • En spennende og krevende arbeidshverdag med godt faglig miljø og trivelige kollegaer
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Harald Edsberg
Tittel: Avdelingssjef – lege
Telefon: 72 82 92 49
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Orkdal Sjukehus, Medisinsk avd. Orkdal
Sjukehusveien 3
7300 Orkanger