Kort om arbeidsgiver

Ledig vikariat som overlege fra februar til september 2021. Vi kan tilby stillingsprosent etter avtale.

Haraldsplass Diakonale sykehus flyttet høsten 2018 inn i et nytt og topp moderne bygg, og vi har i dag landets fineste palliative avdeling.

Sunniva avdeling for lindrende behandling er organisert i Medisinsk klinikk og består av sengepost, palliativt team og poliklinikk. Sengeposten har regionsansvar, og vi har faglig samarbeid med Kompetansesenter i lindrende behandling (KLB) Helseregion Vest. Sengeposten har 5 senger og tilbyr tverrfaglig spesialisert palliativ behandling til pasienter i Helseregion Vest. Vårt palliative team med utefunksjon er rådgivende overfor primærhelsetjenesten.

Sunniva avdelingen har 3 faste overlegestillinger, samt Lege i spesialisering (LIS) fra kreftavdelingen, Helse Bergen eller fra medisinsk avdeling på Haraldsplass.
Avdelingen er godkjent som utdanningssted for Kompetanseområde Palliativ medisin og har utdannet kandidater siden høsten 2013.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen innbefatter deltagelse i 4 delt bakvakt og behandlingsansvar for inneliggende og polikliniske pasienter.

Kvalifikasjoner

 • Vi søker etter en legespesialist med kompetanseområde i palliativ medisin.

Personlige egenskaper

 • Du har motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Du bidrar positivt til et faglig og kollegialt godt miljø
 • Du har god faglig vurderingsevne, arbeider målrettet og strukturert

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Haraldsplass Diakonale Sykehus
Kontaktperson
Navn: Martina Moter Erichsen
Tittel: Klinikkoverlege
Telefon: 55978500
Arbeidssted
Medisin 1, Haraldsplass Diakonale Sykehus
Ulriksdal 8
5009 Bergen