Kort om arbeidsgiver
Arendal kommune er i vekst og trenger flere fastleger!

Akkurat nå lyser vi ut
- en fastlegeavtale på Kystveien Legesenter
- 1-2 fastlegeavtaler ved Nedenes legesenter
- vikar for ALIS lege
- helsestasjonslege i 20% stilling
- leger til helgevakter ved KAD
- mulighet for deleliste ved flere legesentre

Se www.arendal.kommune.no for fullstendige utlysninger
Ta kontakt med kommuneoverlege Erik L Werner erik.werner@arendal.kommune.no for nærmere info!

Vennligst søk på hver stilling enkeltvis. Kommunen har fått statlige rekrutteringstilskudd som vil kunne gis til leger som går inn i fastlegeavtale.
ALIS vikariatet kan også søkes av lege som ikke går i spesialisering, eventuelt som ordinær fastlønnsstilling.

Velkommen til Arendal!
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Arendal kommune
Kontaktperson
Navn: Erik L. Werner
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 91768413
E-post: erik.werner@arendal.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Sam Eydes plass
4801 ARENDAL