Kort om arbeidsgiver

 Avdeling for mikrobiologi ved Oslo Universitetssykehus (OUS) har virksomhet ved
Rikshospitalet og Ullevål sykehus og utfører laboratoriebasert
infeksjonsdiagnostikk for pasienter innlagt ved Oslo-sykehusene og fra
pasienter i primærhelsetjenesten. I tillegg utføres infeksjonskontroll av
blodgivere og transplantasjonsdonorer. Avdelingen har et bredt repertoar innen
virologisk, serologisk, bakteriologisk, parasittologisk og mykologisk
diagnostikk og utfører årlig nesten 1,5 millioner analyser. Under den pågående
pandemien utfører avdelingen også et stort antall SARS-CoV-2 analyser og har
tatt på seg flere nasjonale oppgaver inkludert utprøving av nye metoder og
utvidet forskning. Avdelingen har også regionale oppgaver og nasjonale
referansefunksjoner for diagnostikk knyttet til HIV, syfilis, Cytomegalovirus,
toksoplasmose, medisinsk mykologi og molekylær parasittologi.
Forskningsaktiviteten er stor og omfatter blant annet virologi, bakteriologi,
mykologi, parasittologi, molekylær biologi, bioinformatikk, epigenetikk,
stamceller og DNA-reparasjon. Avdelingen utdanner medisinske mikrobiologer og
gir praksisopplæring til bioingeniørstudenter og deltar i undervisningen av
medisinske studenter ved at avdelingen er tett knyttet til Det medisinske
fakultet, Universitetet i Oslo.

Avdelingen er organisert i 8 seksjoner: Medisin; Bakteriologi; Molekylærdiagnostikk,
virologi og serologi; Forskning; Utvikling; Kontroll og produksjon; Prøvemottak
og Kvalitet, IT og driftsstøtte. Avdelingen har også tilknytning til Universitet
i Oslo, Det medisinske fakultet. Miljøet er faglig spennende, lærerikt og
periodevis hektisk. Avdeling for mikrobiologi har for tiden 23 legestillinger -
14 overleger og 9 utdanningsstillinger (leger i spesialisering, medisinsk
mikrobiologi).   

 

Det er fra 1. april 2021 ledig fast
stilling for lege i spesialisering (LIS) ved Avdeling for mikrobiologi ved Oslo
Universitetssykehus. Stillingen er primært lokalisert Ullevål sykehus. Ved
ansettelse av intern søker kan det bli et ledig vikariat, angi i søknaden om
dette også vil være av interesse.

 

For fast ansatte leger i avdelingen kan det bli mulighet for å søke på utlyste fordypningsperioder iht. foretakets rutiner

Arbeidsoppgaver

Lege som tilsettes vil delta i den daglige driften av avdelingen med bl.a. vurdering og avlesning av prøver, vurdering av prøvesvar, veiledning til klinikere, tverrfaglige møter, undervisning og prosedyrearbeid. Deltagelse i gjeldende vaktordning er ønskelig.

Kvalifikasjoner

 • Avdelingen søker lege som ønsker å bli spesialist i medisinsk mikrobiologi
 • Erfaring innen medisinsk mikrobiologi forutsettes
 • Forskningserfaring er ønskelig
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Søkere må beherske skandinaviske språk og tilfredsstille kravene til å starte et spesialistutdanningsløp i Norge

Personlige egenskaper

 • God samarbeidsevne med ulike faggrupper
 • Lærevillig
 • Engasjert
 • Selvstendig
 • Effektiv
 • Ansvarsbevisst

Vi tilbyr

 • Lønn etter gjeldende overenskomster.  
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk.
 • Høyt faglig nivå inkludert samarbeid med Universitetet i Oslo.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Andreas Lind
Tittel: Enhetsleder/overlege Medisinsk seksjon
Telefon: 959 99 082
E-post: UXLNDR@ous-hf.no
Arbeidssted
Avdeling for mikrobiologi
Kirkeveien 166
0450 Oslo