Kort om arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF, Kirurgisk klinikk avdeling har ledig vikariater i faget generell kirurgi og karkirurgi.

Kirurgisk klinikk består av 13 fagområder herunder anestesi, bariatrisk kirurgi, bryst –endokrin kirurgi, gastrokirurgi, generellkirurgi, urologi, gynekologi, karkirurgi, ortopedi, plastikk kirurgi, thorax kirurgi, øre-nese-hals og øyespesialiteter. Klinikken behandler pasienter på ulike omsorgsnivå og har virksomhet i Bodø , Lofoten og Vesterålen.

Klinikken har ca 800 ansatte fordelt på leger, sykepleiere, spesialsykepleiere, helsefagarbeidere / hjelpepleier og merkantilt personell. Ved avd. leger har i dag 13 Leger i spesialisering i bløtdelsfagene.

Vi har ledig følgende stillinger:
Vikariat i forløp mot Generell kirurgi 01.03.21 - 30.09.21
Vikariat i forløp mot Kar kirurgi 01.04.21 - 02.01.22
Ved intern ansettelse i stillingene vil dette kunne generere ytterligere ledighet for vikariat.

Ved vår avdeling tilbyr vi hele spesialistutdanningsløpet i generell kirurgi og store deler av spesialiseringsløpet til kar kirurgi.

Tentativ plan for gjennomføring av utdanningsløpet utarbeides ved tiltredelse av stillingen. 

Arbeidsoppgaver
 • Deltar i vaktordning etter gjeldende arbeidsplan.
 • Behandle og følge opp pasienter på alle omsorgsnivå, dvs. både polikliniske, dagkirurgiske og inneliggende pasienter.
 • Deltakelse i operativ virksomhet.
 • Bidra i veiledning av LIS1.
 • Du skal ha veiledning hver måned, dels individuelt, dels i gruppe. Du vil ved oppstart få oppnevnt en klinisk veileder i avdelingen (spesialist) som følger deg over tid. Du skal også delta i en veiledningsgruppe med LIS fra ulike spesialiteter. Denne vil møtes 5 - 6 ganger årlig og ha særlig fokus på temaer fra FKM og kommunikasjon med pasienter, pårørende og medarbeidere.
Stillingsinnehaveren kan bli pålagt fellesoppgaver i avdelingen / klinikken.

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Fullført og godkjent LIS del 1/ turnustjeneste
 • Det stilles krav til gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper
 • Ønskelig med kjennskap til lokale forhold
Vennligst oppgi 2 referanser

Personlige egenskaper
 • Du må være motivert
 • Ha gode samarbeidsevner
 • Ha gode evner til kommunikasjon med pasienter og kollegaer blir vektlagt
 • Være ansvarlig og ha evnen til å arbeide selvstendig
Personlige egenskaper vil bli vektlagt

Vi tilbyr
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF
Kirurgisk klinikk
Kontaktpersoner
Navn: Gunn-Hege Valøy
Tittel: Assisterende klinikksjef
Telefon: 926 61 483
E-post: Gunn.Hege.Valoy@nordlandssykehuset.no
Navn: Bjørn Håvard Bendiksen Wold
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 402 21 077
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Søknad
Søknad merkes: 4331603180
Arbeidssted
Parkveien 95
8007 BODØ