Kort om arbeidsgiver

Jæren DPS har ledig fast 100% stilling som overlege. Stillingen er tilknyttet sengepost Kløver 3. 

Kløver 3 er en kompetansepost for affektive lidelser, angst, personlighetsforstyrrelser og spiseforstyrrelser. Sengeposten drives etter en kognitiv miljøterapeutisk modell hvor pasienter er aktør i eget behandlingsopplegg. Vi har et godt arbeidsmiljø som er preget av humor, åpne dører og kreativitet. Overlegen vil inngå i et behandlerteam med psykologspesialist og LIS lege. Behandlingstilbudet til pasientene utformes i samarbeid med pasient og miljøpersonale.

Arbeidsoppgaver

  • Utredning og behandling av pasienter med affektive lidelser, angst, personlighetsforstyrrelser og spiseforstyrrelser
  • Veiledning av LIS

Kvalifikasjoner

  • Spesialist i psykiatri med norsk autorisasjon
  • Klinisk erfaring fra relevant virksomhet fra spesialisthelsetjenesten
  • Det er ønskelig med kompetanse i kognitiv terapi og kunne bidra til kognitiv behandling og veiledning
  • LIS som har bred erfaring innenfor psykiatrifeltet anmodes også om å søke

Personlige egenskaper

  • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. 

Vi tilbyr

  • Et engasjert og godt arbeidsmiljø med kompetente og stolte medarbeidere
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Konkurransedyktig lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS
Kontaktperson
Navn: Jostein Ronås
Tittel: Medisinskfaglig rådgiver
Telefon: 51776900
Hjemmeside
Arbeidssted
Jæren DPS
Austbøvegen 16
4340 BRYNE