Kort om arbeidsgiver
Beskrivelse av arbeidsstedet:
Ledig fastlegehjemmel i veldrevet gruppepraksis med 3 allmennleger, ledig fra 01.06.2021 med mulighet for tidligere oppstart hvis ønskelig.

Biri legesenter er lokalisert i sentrum av Biri tettsted beliggende 20 km fra Gjøvik by, 2 km nord for Mjøsbrua. Tettstedet er et knutepunkt mellom mjøsbyene Lillehammer, Elverum, Hamar og Gjøvik.

Legekontoret ble flyttet fra opprinnelige lokaler til nye lokaler i Biri Herredshus i 2011. Det er Helsestasjon og Tannhelsetjeneste i samme bygg.

Gjøvik kommune drifter legekontoret og legene leier lokaler, utstyr og helsepersonell, regulert i egen avtale og jfr. Rammeavtalen ASA 4310, pk. 8.2. Legesentret har tre erfarne, hyggelige og kompetente helsesekretærer som har jobbet sammen en årrekke.

Utlyste hjemmel har et listetak på 1050 pasienter, samme listelengde som øvrige to hjemler i gruppepraksisen. Legesenteret benytter CGM Journal.

Vi ønsker en engasjert og interessert kollega velkommen til legesentret. 

Betingelser for overdragelse av pasientliste avtales med avtroppende hjemmelshavere i tråd med sentrale avtaler.

Gjøvik kommune har 30.000 innbyggere, beliggende 13 mil nord for Oslo. Byen er universitetsby med NTNU Gjøvik med ca 4000 studenter, har sykehus og et rikt næringsliv. Det er et godt kultur-, musikk-  og fritidstilbud og flotte friluftsarealer med milelange stier og skiløyper i skogsterreng.

Arbeidsoppgaver:
Utøvende legetjenester som fastlege ifølge lovverk.
Deltakelse i Gjøvik interkommunale legevakt etter gjeldende avtaler med lokasjon Sykehuset Innlandet Gjøvik.
Kommunal bistilling tilpliktes ved behov, etter gjeldende avtaler.
Kollegial fraværsdekning innad på legekontoret i ferie og ved annet fravær.

Kvalifikasjoner:
Det søkes etter leger med interesse for faget allmennmedisin, spesialist i allmennmedisin, erfaren allmennlege/fastlege eller utdannelseskandidat i allmennmedisin (LIS3).
Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig godt, og ha norsk autorisasjon, med godkjenning for arbeid i fastlegepraksis og legevakt.
Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper og egnethet.
Godkjent politiattest.

Vi kan tilby:
Spennede og variert praksis med erfarne legekolleger og helsesekretærer i et veletabelert legekontor, med gode rutiner og stabilt helsepersonell.

Unntatt offentlighet må begrunnes!
Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad sendes:
Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no

Attester og vitnemål skal ikke innsendes, men medbringes ved evt. intervju. Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn,religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Gjøvik Kommune
Kontaktpersoner
Navn: Tonje Lyshaugen
Tittel: Tjenesteleder helse
Telefon: 47 926 91 060
Navn: Lene Dæhlen
Tittel: Hjemmelshaver
Telefon: 47 915 56 453
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Biri helsesenter
Birivegen 97
2836 BIRI
Mer om arbeidsgiver

Gjøvik kommune har 30.000 innbyggere, beliggende 13 mil nord for Oslo. Byen er universitetsby med NT...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image