Kort om arbeidsgiver

Dette er en seksjonsoverlegestilling med direkte personalansvar for LIS-1 samt delegert ansvar for LIS-2 ved medisinsk avdeling. Erfaring fra liknende arbeid er ønskelig.

Stillingen rapporterer til avdelingssjef LIS Mottaksklinikken.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Koordinerende rolle i avdelingens undervisnings- og utdanningsplan for LIS-1 
 • Den som ansettes skal bla. delta i ansettelsesprosess av LIS-1 og utarbeidelse av vaktplan
 • Ansvar for ansettelse av ferievikarer
 • Det forventes en aktiv deltakelse i den daglige driften på avdeling/klinikk

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring blir vektlagt
 • God skriftlig kommunikasjonsevne
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.

Personlige egenskaper

 • Motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Kommunisere tydelig og forståelig overfor pasienter og kollegaer
 • Evne til å bidra positivt til et faglig og kollegialt godt miljø
 • God faglig vurderingsevne og arbeider målrettet og strukturert
 • Oversikt over egne oppgaver, også under skiftende omstendigheter. Kan delegere og følge opp delegerte oppgaver
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges
 • Punktlig og pålitelig
 • Fleksibel og løsningsorientert

Vi tilbyr

 • God pensjonsordning
 • Yrkesskadeforsikring, tjenestereiseforsikring og gruppelivsforsikring
 • Gode velferdsordninger som bl.a. turgruppe og bedriftsidrettslag

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Doktorgrad
Stillingskategori
Seksjonsleder
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Camilla Jacqueline Hansine Normand
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 92423344
E-post: camilla.normand@sus.no
Arbeidssted
Mottaksklinikken, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4011 Stavanger