Kort om arbeidsgiver

Sykehuset Østfold er et moderne sykehus med spennende arbeidsoppgaver for våre ansatte. Vi søker etter deg som brenner for faget og vil være med i prosessen med å utvikle Sykehuset Østfold videre i fremtiden.

Hjerteavdelingen har 36 senger fordelt på 4 tun, kardiologisk laboratorium, overvåkning og tekniske senger ved intensiv etter behov. Det er høyt tempo og godt faglig miljø. Poliklinisk virksomhet foregår både på Kalnes og i Moss. 

Stillingene er underlagt hjertemedisinsk avdeling i klinikk for medisin, men vil også være er en del av vaktordning i akuttmottaket.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV. 
 

Arbeidsoppgaver

 • Vi tilbyr målrettet og strukturert utdanningsløp til aktuell spesialisering
 • Oppgavene vil veksle mellom vakt i akuttmottak, samt sengepost og poliklinikk arbeid ved ditt fagområde
 • Spesialiseringsløpet for leger som ansettes fast innebærer forpliktelse til å gjennomføre strukturert utdanningsløp, inkludert tjeneste hos annet helseforetak/samarbeidsforetak

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og fortrinnsvis ferdig med LIS 2
 • Sekundærkyndig
 • Kommunikasjon- og samarbeidsevner internt og eksternt
 • Motivert for faglig utvikling
 • Beslutningsevne i en travel hverdag
 • Evne til fleksibilitet
 • Språkkunnskaper i norsk/skandinavisk, muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper

 • Godt humør
 • Stort engasjement
 • Evne til å samarbeide i team

Vi tilbyr

 • Faglige utfordringer i en av landets største spesialist sykehus
 • Spennende utviklingsmuligheter og tilrettelegging for forskning
 • Dynamisk miljø med korte linjer mellom ledelse og klinikk
 • Jobber med kontinuerlig forbedringsarbeid hvor dine innspill er svært viktig!
 • God pensjonsordning gjennom KLP. Link til informasjon om KLP tjenestepensjon
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Nezar Raouf
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 918 17 459
E-post: nezar.raouf@so-hf.no
Arbeidssted
Hjertemedisinsk avdeling
Kalnesveien 300
1714 Grålum