Kort om arbeidsgiver
Vi søker etter ny fast psykiater i Enhet for psykososial onkologi i Kreftklinikken f.o.m. 01.05.21. Enhet for psykososial onkologi tilbyr konsultasjonpsykiatriske tjenester og psykososial oppfølging av kreftpasienter som behandles i sykehuset. Enheten er bemannet med psykiater, psykologer, psykiatrisk sykepleier, sosionomer og sexologisk rådgiver og er organisert i Avdeling for klinisk service som en av tre enheter i Seksjon for psykososial onkologi, mestring og rehabilitering. Enheten har virksomhet på Radiumhospitalet og på Kreftsenteret på Ullevål sykehus, og samarbeider tett med de kliniske avdelingene på begge lokasjoner.

Stillingsinnehaver vil primært ha klinisk arbeid, men også arbeidsoppgaver innen fagutvikling og forskning kan være aktuelle - basert på klinikkens behov og stillingsinnehavers kompetanse/interesseområde. Det kan i tillegg være muligheter for arbeidsoppgaver innenfor ledelse og administrasjon da enhetslederstillingen etter hvert vil bli utlyst, og det vil være anledning til å søke denne. Arbeidstid er dagtid alle hverdager, ingen vaktturnus kveld eller helg/helligdager. Det kliniske arbeidet innenfor psykiatrisk/psykologisk oppfølging av kreftpasienter ("psyko-onkologi") byr på en spennende mulighet til å fordype seg i dette fagområdet, og stillingsinnehaver vil ha mulighet til å kunne bidra i den faglige utviklingen innenfor dette feltet i norsk sammenheng. I det daglige kliniske arbeidet vil psykiater samarbeide med klinisk personell i Kreftklinikken om oppfølging av kurative og palliative kreftpasienter.

Kreftklinikken i Oslo universitetssykehus har virksomhet ved Ullevål, Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Aker og med en stor andel lands- og regionfunksjoner samt lokalsykehusfunksjoner for noen pasientgrupper.

Kun søkere som leverer søknad elektronisk via Web Cruiter vil bli vurdert.

Stillingens ansvarsområde og lokalisering kan endres ved behov.    

Arbeidsoppgaver
 • Klinisk psykiatrisk virksomhet med vurdering, oppfølging og behandling av henviste pasienter (inneliggende og polikliniske kreftpasienter)
 • Veiledning og rådgivning til samarbeidende personell
 • Samarbeid med klinikkens palliative team 
 • Undervisningsoppgaver
 • Fagutvikling og evt. forskningsoppgaver 
 • Ledelses- og administrative oppgaver kan også være aktuelt ut i fra avdelingens behov og evt. søkers interessefelt 
Kvalifikasjoner
 • Lege med spesialistutdanning i psykiatri. Nesten ferdig utdannede spesialister med interesse for konsultasjonspsykiatri/psyko-onkologi kan også søke.
 • Variert og bred klinisk psykiatrisk og psykofarmakologisk kompetanse
 • Konsultasjonspsykiatrisk erfaring med somatiske pasienter og/eller egen klinisk somatisk erfaring er en fordel
 • Interesse for kortids psykoterapi
 • Interesse for fagutvikling/forskning
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Engasjert i fag og fagutvikling
 • Evne til selvstendig arbeid
 • Initiativrik og fleksibel
Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver, med muligheter for å være med å utvikle fagfeltet
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjonsordninger
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Tone Skaali
Tittel: Seksjonsleder / psykiater
Telefon: 97654885
Navn: Torhild Birkeland
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 99243343
Søknad
Søknad merkes: Refnr. 4331753424
Arbeidssted
Radiumhospitalet
Ullernchausseen 70
0379 OSLO