Kort om arbeidsgiver

Vi har ledig fast overlegestilling ved Seksjon for medisinsk oftalmologi på Øyeavdelingen, Oslo Universitetssykehus. Stillingen er tilknyttet medisinske retinale sykdommer og innebærer utredning og behandling av denne pasientgruppen.

Øyeavdelingen tilhører Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi ved Oslo universitetssykehus HF. Avdelingen har omtrent 250 årsverk og spesialkompetanse innen alle områder av øyefaget.

Vi ønsker å utvikle øyefaget videre, både nasjonalt og internasjonalt, og har som målsetning å være en ledende avdeling både i klinikk, forskning og utdanning. Øyeavdelingen har tre nasjonale behandlingstjenester (retinoblastom, medfødt glaukom og rekonstruksjon av medfødte misdannelser i øyeregionen), en flerregional funksjon (episkleral brachyterapi) og flere ulike regionale ansvarsområder. De fleste operasjonene gjøres dagkirurgisk, og avdelingen har totalt ti operasjonsstuer og en egen postoperativ enhet. Sengeposten har 19 senger.

To hovedmål for forskningen på avdelingen er å forbedre forebyggende tiltak og behandling av øyesykdommer. Den kliniske forskningen nyter godt av et stort pasientgrunnlag og høyspesialisert kompetanse, samt gode muligheter for translasjonsforskning ved avdelingens eget Senter for øyeforskning.

Seksjon for medisinsk oftalmologi har fagansvaret for medisinske retinale sykdommer, uveitter og nevrooftalmologiske sykdommer. Ansvaret innebærer blant annet ukentlige tilsyn på voksne pasienter innlagt på Rikshospitalet. Pasienter med medisinske retinale sykdommer er den største enkeltgruppen, men til sammen utgjør pasientgrunnlaget et bredt spekter av medisinske oftalmologiske problemstillinger, noe som sikrer overlegene på seksjonen en variert og spennende arbeidsdag.  

Kun søkere som søker elektronisk via Webcruiter vil bli vurdert.            

Kvalifikasjoner

  • Norsk spesialistgodkjenning i øyesykdommer. Leger i spesialisering som snart er ferdig spesialist i øyefaget oppfordres også til å søke.
  • Vi ønsker videre søkere som med gode samarbeidsevner vil bidra positivt til seksjonens og avdelingens fagmiljø.
  • Søkere må beherske skandinaviske språk.

Personlige egenskaper

  • Personlig egnethet, herunder ansvarsfølelse, gode samarbeidsevner og pasientomsorg, vil bli vektlagt.​
  • Stor arbeidskapasitet.

Vi tilbyr

  • Et hyggelig arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse.
  • Faglig og personlig utvikling.
  • Lønn etter overenskomst.
  • God pensjonsordning, gruppeliv- og ulykkesforsikring.

Utdanningsretning

  • Medisin
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Eva Meling Ødegaard
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 22118545
Arbeidssted
Klinikk for hode- hals og rekonstruktiv kirurgi, Øyeavdelingen
Kirkeveien 166
0450 Oslo
Søk på stillingen