Kort om arbeidsgiver

Det er en ledig fast overlegestilling på øre-nese-hals- avdelingen. Avdelingen ligger organisert under Klinikk for hode-hals og rehabilitering. Avdelingen holder til i sykehusbygget på Våland. Øre- nese- hals- avdelingen har høy poliklinisk aktivitet, sengepost med 10 senger, høresentral og operasjons virksomhet - både dagkirurgi og operative inngrep på inneliggende pasienter. Avdelingen har moderne utstyr til blant annet øre-, bihule- og halskirurgi.  Avansert cancerkirurgi utføres i Helse Bergen etter diagnostisering og klargjøring hos oss. 

Avdelingen driver også med søvnmedisin i tett samarbeid med både nevrologisk avdeling og lungeavdelingen. På høresentralen gjennomføres både hørsel- og vestibularisdiagnostikk og tilpasning av høreapparat.

Overlegene går i 8 delt vaktplan med LIS i forvakt. Avdelingen har 9 overlegestillinger og 7 stillinger til leger i spesialisering. 

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Arbeidsoppgaver

 • Legene arbeider etter oppsatt arbeidsplan med arbeid innen poliklinikk- , operasjon-  og sengepostvirksomhet.
 • Man må påberegne varierte arbeidsoppgaver og høy aktivitet.
 • Det er både elektiv og akutt virksomhet. 

Kvalifikasjoner

 • Det søkes etter autorisert lege, med spesialisering innen øre-nese-hals-sykdommer
 • Fordel med erfaring fra ØNH- avdelinger i Norge
 • Overlege med erfaring og interesse for nese/bihulekirurgi eller ørekirurgi/otologi
 • Overlege som kan arbeide selvstendig med polikliniske pasienter og operasjoner innenfor nevnte fagfelt og ulike virksomhetstyper
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå

Personlige egenskaper

 • Engasjert
 • Samarbeidsvillig
 • Selvstendig
 • Målbevisst
 • Kreativ
 • Strukturert
 • Vilje til å dele kunnskap og lære opp andre

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med overenskomst
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • Faglige utviklingsmuligheter
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Berit Haaland
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 51518394
Navn: Jörg Törpel
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 954 19 245
Arbeidssted
Øre-nese-hals avdeling, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger
Søk på stillingen