Kort om arbeidsgiver

Spesialitet: Onkologi 

Kreftseksjon - LIS ligger under Kirurgisk klinikk, og dekker det onkologiske tilbudet for Vestfolds befolkning på ca 240.000
personer. Seksjonen ble opprettet i 1997, og har fra nyttår 8
overlegestillinger og 6 LIS-stillinger. Seksjonen håndterer hele spekteret av maligne sykdommer, med unntak av hematologiske kreftformer og primære hjernesvulster. To av overlegene har spesielt ansvar for lindrende aktivitet, både innad på seksjonen, i hjemmene og ved lindrende enheter på sykehjem.

Vi er opptatt av tverrfaglig tilnærming, og har ansatt en sosionom i 80 % stilling. Sykehusets prestetjeneste er nær knyttet til virksomheten, både som samtalepartnere for pasienter og pårørende, og som veiledere i etisk refleksjon for personalet. En stor andel av sykepleierstaben er spesialutdannet i onkologisk eller palliativ sykepleie.

Aktiviteten foregår i poliklinikk og på sengepost. I poliklinikken gjennomføres årlig om lag 3000 legekonsultasjoner, og det administreres 5000 kreftkurer. Sykehuset i Vestfold innførte i 2017 CMS-programmet for håndtering av medikamentell kreftbehandling. Sengeposten har 14 senger, i utgangspunktet fordelt likt mellom palliasjon og øvrig onkologi. Vi deler sengepostlokaler med Hematologisk seksjon. 

LIS deltar for tiden i 6-delt vaktordning kl. 09.00-16.00 lør-, søn- og helligdager. Overlege er tilstede deler av denne tiden. LIS har også egen poliklinikk under supervisjon. Det legges vekt på at LIS skal få gjennomført sine læringsmål i henhold til plan for spesialisering i onkologi.

Sykehuset i Vestfold ligger i gangavstand fra Tønsberg jernbanestasjon, og det er mulig å pendle fra Oslo, Drammen eller øvrige Vestfoldbyer samt Telemark. 

Vi har ledig:

1 x 100 % vikariat i perioden  01.03.2021 til og med 31.08.2021.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsformen ved seksjonen har sterkt fokus på tverrfaglighet og tett samarbeid med kirurgiske seksjoner og lungeavdelingen.
 • Nære og gode samarbeidsrutiner med førstelinjetjenesten er etablert og er under stadig utvikling.

Kvalifikasjoner

 • Tidligere erfaring med onkologi og palliasjon vil bli sterkt vektlagt.
 • Søkere må beherske norsk ( skandinavisk) språk muntlig og skriftlig for forsvarlig yrkesutøvelse.
 • Den som tilsettes må kunne dokumentere norsk autorisasjon.  

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, fleksibel og ansvarsbevisst.
 • Evne til å håndtere tidvis høyt arbeidstempo.
 • Gode kommunikasjonsevner, både mot pasienter, pårørende og kollegaer.
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges ved ansettelsen.

Vi tilbyr

 • Tilsetting skjer i Sykehuset i Vestfold HF, på vilkår som til enhver tid fremgår av lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i sykehusets pensjonsordning.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Universitet
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Karin A. Semb
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 40281901
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgisk klinikk, Kreftseksjon - LIS, Sykehuset i Vestfold HF
Halfdan Wilhelmsens alle 16
3116 Tønsberg