Kort om arbeidsgiver
Drammen, Nedre Eiker og Svelvik ble ved nyttår 2020 slått sammen til nye Drammen kommune med i overkant av 100 000 innbyggere, og ble med det landets 7. største kommune. Drammen kommune har i dag 82 fastlegehjemler fordelt på 23 legesentre. Da en av våre fastleger skal tre av ved naturlig avgang, blir det en ledig hjemmel tilknyttet Nedre Eiker legesenter.
 
Nedre Eiker legesenter er et større legesenter med 6 fastlegehjemler. Legesenteret er veldrevet og holder til i romslige lokaler, med nærhet til kollektivtransport. Lokalene skal totalrenoveres til tidsriktige, lyse og flotte lokaler i løpet av noen år. Legesenteret har erfarne og dyktige medarbeidere i et stabilt og godt arbeidsmiljø, og et godt administrert laboratorium. Det er gode parkeringsmuligheter i nærhet til senteret. Senteret drives som et AS. Hver praksis drives som et enkeltpersons foretak. Legesenteret benytter CGM journalsystem og er tilknyttet Norsk Helsenett. Det er god tilflyt av pasienter til senteret. 
 
Fastlegehjemmelen har i dag et listetak på 1550 pasienter. Det totale pasienttallet ved legesenteret er ca 8300. Overdragelsesbetingelsene avtales mellom fratredende og overtagende lege, i henhold til ASA 4310 punkt 5.6. Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig administrativt fellesskap, og det inngås egen avtale med de andre legene ved legesenteret før inntreden i gruppepraksisen.
 
For ansettelse i stillinger/oppdrag hvor man yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, fremlegges før tilsetting i stillingen/oppdraget, jfr helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Attest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling/oppdrag, og skal derfor ikke legges ved søknaden.
 
I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.
 
Arbeidsoppgaver:
Med hjemmelen følger det plikt til deltakelse i kommunal legevakt. Man kan pålegges inntil 7,5 timer pr uke kommunal stilling i henhold til rammeavtalen ASA 4310. Hjemmelen er per i dag ikke tillagt kommunale oppgaver.
 
Kvalifikasjoner:
 • Spesialisering i allmennmedisin, ferdig eller påbegynt
 • Erfaring fra fastlegepraksis er ønskelig
 • For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves dokumenterte språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere.
 
Personlige egenskaper:
 • Engasjement og interesse for allmennmedisin
 • Pasientorientert, systematisk og pålitelig arbeidsstil
 • Interesse for fagutvikling og kvalitetsarbeid
 • God evne til samarbeid
 • God evne til kommunikasjon
 • Gode norskkunnskaper og god samfunnskunnskap/-forståelse
 • Personlig egnethet vektlegges
 
Vi tilbyr:
 • Spennende oppgaver i en kommune i utvikling
 • Robust og velfungerende legevakt
Ønsket tiltredelse 01.10.21, eller etter avtale
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Drammen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Sveaas, Hans Kristian
Tittel: Fratredende fastlege
Telefon: 99 43 59 42
Navn: Indseth, Madli
Tittel: Virksomhetsleder, Medisinskfaglig virksomhet
Telefon: 48 10 00 78
Søknad
Søknad merkes: 4324787712
Arbeidssted
Nedre Eiker legesenter
Nedre Tverrgate 3
3050 MJØNDALEN
Søk på stillingen