Kort om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF har ansvar for behandlingstilbudet innen somatikk og psykiatri i
Agder. Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) har enheter både i
Arendal og Kristiansand og er organisert under Klinikk for psykisk helse ved
Sørlandet sykehus HF. Klinikken har ansvar for spesialisthelsetjenesten innen
psykisk helsevern og rusbehandling for voksne og barn/ungdom i Agder.

Avdelingen har enheter lokalisert i Arendal og Kristiansand som er delt inn i
tre tverrgående seksjoner:

- seksjon for psykose, sikkerhetspsykiatri, og spesialisert spiseforstyrrelse (PS).

- seksjon for øyeblikkelig hjelp/akuttpsykiatri og alderspsykiatri (AA).
- seksjon for voksenhabilitering (HAVO).
 
Psykiatrisk sykehusavdeling, Kristiansand har ledig to faste og to vikariatstillinger i 100% som overlege med oppstart etter avtale.

Arbeidssted er Kristiansand, p.t. Egsveien 100.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostikk og behandling.
 • Veiledning ovenfor andre ansatte, primærhelsetjenesten og kommunalt tiltaksapparat.
 • Deltakelse i vaktordning.
 • Arbeidsoppgavene løses i henhold til verdigrunnlaget til Sørlandet sykehus HF, hvor begrepene respekt, faglig dyktighet, engasjement og tilgjengelighet står sentralt.
 • Lederteamet ved enhetene består av enhetsleder, overlege og psykolgspesialist.

Kvalifikasjoner

 • Psykiater.
 • Klinisk erfaring innen psykiatri.  
 • Kjennskap til norsk regel- og lovverk.
 • Erfaring fra veiledning av leger i spesialisering. Medansvar for faglig utvikling av teamet.   
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig godt.         

Personlige egenskaper

 • Ansvarsbevisst.
 • Selvstendig. 
 • Gode kommunikasjonsevner.
 • Trives med å jobbe tverrfaglig, gode samarbeidsevner.
 • Evne til å arbeide målrettet og strukturert med arbeidsoppgaver.
 • Evne til å stå i utfordrende situasjoner og relasjoner.
 • Gode samarbeidsevner.

Vi tilbyr

 • Trivelig arbeidsmiljø.
 • Høyt faglig nivå.
 • Faglig og personlig utvikling.
 • Utfordrende og variert arbeid.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Linda Esperaas
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 938 69 494
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Psykiatrisk sykehusavdeling, Kristiansand
Egsveien 100
4615 Kristiansand
Søk på stillingen