Kort om arbeidsgiver
Bekkefaret legesenter 

1 hjemmel med listestørrelse på 1376 pasienter. Tiltredelse primo juni 2021.
 Bekkefaret legesenter er plassert i Hillevåg, i samme bygg som hjemmebaserte tjenester i kommunedelen og  kommunens smittevernkontor. Det er pr i dag 3 hjemler ved kontoret med tilhørende  2,3 årsverk  hjelpepersonell, der iblant 1 sykepleier. 2 gjenværende hjemler innehas av spesialister i allmennmedisin. Det er i tillegg tilknyttet en psykiater i samme lokale.
Journalsystem: CGM. Legesenteret har i tillegg til basisutstyr, fiberoptisk pannelampe.

Kontakt; konst. daglig leder: Hege Svangtun, tlf  48605216 eller hjemmelshaver: Arild Kaisen tlf 901 56 196.

Madlaklinikken legesenter 
1 hjemmel med listestørrelse 1000. Tiltredelse primo juni 2021
Madlaklinikken legesenter er lokalisert i AMFI Madla, og har i dag 6 erfarne fastleger og 4,9 årsverk hjelpepersonell.
Journalsystem: CGM. Det er romslige og relativt nyoppussede lokaler.  Gode parkeringsmuligheter og nærhet til offentlig kommunikasjon. Legesenteret har i tillegg til basisutstyr tilgang til icare tonometer.
Kvinnelige leger oppfordres spesielt å søke.

Kontakt: Daglig leder William Anthony Tanaruno, tlf 45257163 eller hjemmelshaver Anders D. Bostad  416 58 350

Forus legesenter
2 hjemler med listestørrelse 600, tiltredelse primo mars 2021 
Forus legesenter er plassert på Gausel og har i dag 3 fastlegehjemler.  Hjemlene som lyses ut er opprinnelig en av hjemlene som nå deles i to.  Legesenteret har sameie med tannlegekontor og p.t. en fotterapeut. Det er tilknyttet 3 helsesekretærer til legesenteret.
Journalsystem: Infodoc Plenario. Legesenteret er et velutstyrt legesenter

Kontakt;  Daglig leder Bård Moe, tlf 909 60 993 


Hjemlene kan bli tillagt 20% offentlig allmennlegearbeid 
Deltakelse i offentlig legevaktsarbeid. Stavanger kommune har 2 interkommunale legevakter, Ryfylke legevakt og Stavanger legevakt. Tildeling av sted skjer først og fremst etter behov, så preferanse.
Da dette er en fellesutlysning oppfordrer vi sterkt søkere å kontakte respektive sentre på forhånd. Det er ønskelig at du som søker skriver preferanser i forhold til  de ulike hjemlene.

Kvalifikasjoner
 Spesialister i allmennmedisin oppfordres til å søke.
 • Gyldig legeautorisasjon uten begrensninger
 • Godkjent turnus/LIS 1 eller tilsvarende med rett til trygderefusjon
 • Spesialiseringsforløp i allmennmedisin er påbegynt, eller du er villig til på starte opp på dette. Det vil legges til rette for at leger som ikke er spesialist i allmennmedisin, kan gjennomføre spesialiseringen.
 • Erfaring fra allmennmedisin vektlegges
 • Krav om politiattest 
 Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vil vektlegges i stor grad
 • Gode samarbeidsevner med kollegaer
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Krav om minimum tilsvarende  B2 nivå (Bergenstesten) 
 • Selvstendig evne til å drive praksis
Vi tilbyr
 • Stavanger kommune har eget kvalitetsråd for legetjenesten og er opptatt av kvalitet i alle tjenesteledd. Det legges opp til godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten/ kommunale tjenesteområder. 
 • Stavanger kommune har implementert Leve hele Livet som strategi i tjenesteutvikling. Her har fastlegene en viktig rolle.
 • Fastlegene og Stavanger kommune har et velfungerende allmennlegeutvalg og samarbeidsutvalg 
 • Utdanningsstøtte til spesialisering i allmennmedisin, kompensasjon for fravær i praksis ved obligatoriske kurs samt kompensasjon for kursavgift og praksisfravær for emnekurs for deg i ny ordning
 • Rekrutteringstilskudd for leger i spesialisering allmennmedisin - ny ordning med bindingsavtale ved tilsetting i hjemmel
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Stavanger kommune
Avdeling for samfunnsmedisin
Kontaktpersoner
Navn: Line Cecilie Christiansen
Tittel: Kommuneoverlege og legespesialist
Telefon: 95020579
Navn: Gro Merete Ringsø
Tittel: Seniorrådgiver
Telefon: 91163327
E-post: gro.merete.ringso@stavanger.kommune.no
Arbeidssted
Stavanger
Olav Kyrresgt. 23
4005 STAVANGER
Søk på stillingen