Kort om arbeidsgiver
Fastlegehjemmel ved Eidsvåg Legekontor, Vollane 1 5104 Eidsvåg ledig etter avtale.

Praksisen er lokalisert i lyse, moderne og tjenlige lokaler. Legekontoret disponerer parkering for legene og helsesekretærene, som del av leieavtalen for lokalene.

Ved Eidsvåg Legekontor er det 5 fastleger, og en LIS1 stilling. Legene er organisert som et DA med selskapsavtale og internavtale. Det er 4 helsesekretærer i totalt 3,3 årsverk.

Kontoret legger stor vekt på å delta i utdanningsvirksomhet for medisinstudenter, LIS1 og leger i spesialisering i allmennmedisin. Vi har betalingsautomat og økonomioppfølging fra Microlog.

Listelengde er 800 fordelt på 3 kurative dager som kan økes til 4 kurative dager etter ønske.

Betingelser for overtakelse må avtales med nåværende praksisinnehaver i tråd med sentrale avtaler. 
Ny lege inngår i et økonomisk og faglig fellesskap og må inngå internavtale med de andre legene før inntreden i gruppepraksisen.

Arbeidsoppgaver
  • Den som tildeles hjemmelen må ta del i legevakt og offentlig allmennmedisinsk legearbeid i kommunen inntil 7,5 timer pr. uke. Offentlig allmennmedisinsk legearbeid kan ved ønske utsettes i en oppstartfase.
Kvalifikasjoner
  • Norsk autorisasjon som lege
  • Gjennomført turnustjeneste/ LIS 1
  • Spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering
  • Det stilles krav om politiattest i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven
  • Søkere må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
  • Det blir lagt vesentlig vekt på gode samarbeidsevner og personlig egnethet
Vi tilbyr
Hvorfor arbeide som næringsdrivende fastlege i Bergen kommune?

Som næringsdrivende fastlege har du stor fleksibilitet i din arbeidshverdag. Du har også i større grad enn som fastlønnet fastlege mulighet til å være med på å utforme legekontoret ditt slik du ønsker det. Legekontorene i Bergen kommune er i all hovedsak organisert slik at fastlegene ved legekontoret driver legekontorbedriften sammen, og har felles ansatt hjelpepersonell.

Noen opplever det utrygt å kjøpe seg inn i en legebedrift med forpliktelsene det medfører. For å imøtekomme dette tilbyr Bergen kommune en utkjøpsgaranti. Dette innebærer at dersom du innenfor de tre første årene ønsker å si opp fastlegeavtalen, tilbyr kommunen seg å kjøpe deg ut av kontorbedriften med inntil 95% begrenset oppad til 800.000 dersom det ikke er kommet på plass avtale med ny fastlege ved ordinær utlysning innenfor oppsigelsestiden på 6 måneder. 

I Bergen kommune ønsker vi å strekke oss langt i å ivareta deg som ny hjemmelsinnehaver, enten du er i oppstart av spesialisering som allmennlege, eller ferdig spesialist.
Dersom du begynner eller fortsetter med spesialisering i allmennmedisin (ALIS), har kommunen, som utdanningsinstitusjon, et ansvar for å tilrettelegge for ditt spesialiseringsløp. I Bergen kommune vil vi sørge for at du før oppstart får tildelt en veileder, og at vi sammen utarbeider og følger opp din utdanningsplan. Veiledning og supervisjon skal i størst mulig grad skje på legekontoret.

For næringsdrivende ALIS tilbyr vi også ALIS-avtale med kommunen. Dette innebærer utgiftsdekning på inntil kr 300.000 årlig i spesialiseringsløpet til bl.a. praksiskompensasjon ved fravær til kurs, ekstra veiledning og supervisjon, og andre utgifter knyttet til din spesialisering. 

Bergen kommune har som mål at du som selvstendig næringsdrivende fastlege skal ha gode arbeidsvilkår både faglig, kollegialt og økonomisk.
Vi ønsker deg velkommen som søker til en spennende og utfordrende arbeidshverdag som fastlege i vår kommune.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bergen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Olav Ervik
Tittel: Fastlege/daglig leder
Telefon: 90523432
Navn: Lene Hestetræet
Tittel: Rådgiver
Telefon: 55567891
Arbeidssted
Vollane 1
5104 EIDSVÅG I ÅSANE
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

I Bergen, Norges nest største by, ligger husene tett i tett oppover de syv fjell rundt sentrum. Oppl...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image