Kort om arbeidsgiver

Kongsvinger sykehus er i en tilpasningsfase hvor vi bygger opp vår kapasitet for å kunne håndtere økt tilførsel av ø-hjelpspasienter fra Øvre Romerike. Vi skal fremover undersøke, utrede og behandle flere pasienter og vi har behov for flere dyktige medarbeidere. Samtidig vil dette bidra til at vi bygger et sterkere grunnlag som et robust og bærekraftig lokalsykehus med akuttfunksjoner. Vi håper du har lyst til å være med på denne utviklingen og bidra med din kunnskap og erfaring for å sikre gode og sikre pasientforløp i regionens største kompetansevirksomhet.

Ved Ortopedisk divisjon på Kongsvinger søker vi etter lege i spesialisering, LIS 3. Vi har ledig en fast stilling fra 01.03.21.

Ved Ortopedisk avdeling utføres både elektiv og øyeblikkelig hjelp. Kongsvinger har poliklinisk virksomhet og sengepost med 18 senger. 

 

Arbeidsoppgaver

 • Mottak, initial vurdering og igangsetting av behandling på ortopediske øyeblikkelig hjelp pasienter
 • Poliklinikk
 • Visittgang
 • Operasjon 

Kvalifikasjoner

 • Dokumentert norsk autorisasjon
 • Beherske et skandinavisk språk, skriftlig og muntlig 

Personlige egenskaper

 • Faglig interesse og engasjement
 • Strukturert og ansvarsbevisst
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Motivert for forbedringsarbeid 

Vi tilbyr

 • Lønn- og arbeidsvilkår i hht gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
 • Gode pensjonsordninger i offentlig pensjonsordning
 • Godt arbeidsmiljø i flerfaglig miljø
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA-bedrift) 
 • Vi er behjelpelig med å skaffe bolig - oppgis i søknaden hvis ønskelig
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Darius Cepulis
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 47414233
Hjemmeside
Arbeidssted
Ortopedisk seksjon Kongsvinger, Akershus universitetssykehus HF
Parkveien 35
2212 Kongsvinger
Søk på stillingen