Kort om arbeidsgiver
Unicare Landaasen søker legespesialist i 50 - 80 % stilling. Vi søker etter en person med interesse for rehabilitering og det er ønskelig med relevant erfaring. Vi er en del av Unicare Rehabilitering som satser på sine ansatte gjennom strukturerte planer for kompetanseheving og faglig samarbeid på tvers av virksomhetene. Unicare Rehabilitering deltar i større forsknings- og utviklingsprosjekter forankret i Unicare sitt FoU-nettverk og fagnettverk for legespesialistene. Enheten kan tilby dyktige og faglig engasjerte kollegaer, gode muligheter for videre utvikling og godt arbeidsmiljø. 
Som legespesialist hos Unicare Landaasen vil du ha en viktig rolle og funksjon i våre tverrfaglige team, og dermed aktivt delta i pasientens rehabiliteringsprosess med en helhetlig tankegang og behandlingsperspektiv. Er du rette kandidat og ønsker det, er det aktuelt at du får det medisinskfaglige ansvar ved Unicare Landaasen. Da vil du inngå i bedriftens lederteam, og du vil ha en viktig rolle i utviklingen av våre
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Unicare Landaasen AS
Kontaktpersoner
Navn: Øystein Torp
Tittel: Daglig leder
Telefon: 48230070
E-post: oystein.torp@unicare.no
Navn: Toril Skinnerud
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 61124028
E-post: toril.skinnerud@unicare.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Søknad
Søknad merkes: Legespesialist
Arbeidssted
Unicare Landaasen
Landåsvegen 747
2861 LANDÅSBYGDA
Søk på stillingen