Kort om arbeidsgiver

Vi søker en overlege til vår poliklinikk på Nedre Romerike/Lillestrøm. 

Vi søker primært etter spesialister i rus- og avhengighetsmedisin (RAM), men vi vil også vurdere søknader fra spesialister i psykiatri forutsatt dokumentert erfaring fra rusfeltet/-behandling. Leger i spesialisering innenfor RAM med kort tid igjen før spesialistgodkjenning, oppfordres til å søke.

Avdeling rus og avhengighet (ARA) tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling (TSB). Vi har etablert vårt eget forsknings- og fagutviklingsutvalg og er en avdeling i utvikling. Avdelingen har utarbeidet førende prinsipper (en serviceerklæring) som skal bidra til virkningsfulle tjenester og god tjenesteutvikling.

Avdelingen består av 5 poliklinikker og 4 døgnseksjoner og har et variert behandlingstilbud; polikliniske tjenester, akuttbehandling, avgiftning og døgnbehandling.

ARA Nedre Romerike tilbyr utredning og poliklinisk behandling av rus- og avhengighet i forbindelse med alkohol, legemidler, illegale rusmidler, avhengigheter som spill, gaming og sosiale medier, samt legemiddelassistert rehabilitering/substitusjonsbehandling (LAR) til opiatavhengige. Vi tilbyr både individual- og gruppeterapi.

ARA Nedre Romerike har LIS, psykologspesialister, psykologer, sosialfaglige, og 2 kontorfaglige, til sammen 17 ansatte. Vi samarbeider internt i team, og har fokus på samarbeid eksternt med førstelinjetjenesten og andre deler av spesialisthelsetjenesten. Tjenestene planlegges og gjennomføres i tett samarbeid med pasienten, pasientens nære relasjoner og andre viktige medspillere. Poliklinikken har et eget tilbud til pårørende.

ARA ble i 2019 godkjent for utdanning av LIS. Det er totalt 9 overleger og 10 LIS-stillinger i ARA. Vi ønsker å videreutvikle et legefaglig miljø i vår avdeling og bygge videre på den gode samhandlingen som allerede er i gang.

Arbeidsoppgaver

 • Pasientrettet arbeid: utredning og behandling både selvstendig og sammen med tverrfaglig team
 • Faglige bidrag i form av undervisning, veiledning og kvalitetsutvikling for seksjonen
 • Medisinskfaglige oppgaver som somatisk kartlegging/utredning etter behov, i samarbeid med fastlege, samt bistå kollegaer med medisinvurdering 
 • Kvalitetssikring av forsvarlig LAR, herunder vurdering av medikament og poliklinisk opptrapping
 • Bidra til utvikling av seksjonen og legesamarbeidet i avdelingen
 • Veiledning av leger i spesialiseringsforløp (LIS)
 • Veiledning og rådgivning i medisinskfaglig spørsmål overfor interne og eksterne samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, ev spesialist i psykiatri med erfaring fra rusfeltet, samt RAM-LIS som har kommet langt i sitt spesialiseringsløp .
 • Erfaring fra tilsvarende arbeid
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig 
 • Det er en fordel med erfaring fra poliklinikk

Personlige egenskaper

 • Høyt engasjement for pasientgruppen og deres pårørende
 • Evne å jobbe strukturert, systematisk og planmessig
 • Du må ha evnen og vilje til å jobbe tverrfaglig og i team
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • En spennende jobb innen et ungt fagfelt i stadig utvikling
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø og samarbeid med dyktige kolleger
 • Mulighet til å bidra aktivt i vår interne fag- og kvalitetsutvikling, videreutvikling av tjenestetilbudet og mulighet for å drive forskningsarbeid og utviklingsprosjekter.
 • Faglig og personlig utvikling
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Lønn etter overenskomst i Ahus
 • Beliggenhet på Åråsen stadion i Lillestrøm. Kort reisevei fra Oslo
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Anne Nordtug Tommelstad
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 90599139
Navn: Prasanthy Sutharshan
Tittel: Overlege
Telefon: 936 34 660
Hjemmeside
Arbeidssted
ARA NR sek, Akershus universitetssykehus HF
C.J Hansens vei 33
2007 Kjeller
Søk på stillingen