Kort om arbeidsgiver
Ledig fastlegehjemmel fra april 21 eller etter avtale. Nåværende listelengde: 1100 pasienter.

Legekontoret er veldrevet med seks allmennleger, turnuslege, ØNH-lege i 30 % stilling, lokalisert i lyse, trivelige og tjenlige lokaler sentralt i Åsane.

Legekontoret benytter Infodoc Plenario journalsystem, Norsk Helsenett med hjemmekontorløsning, e-resept, elektronisk kommunikasjon med kommunale samarbeidspartnere, spesialisthelsetjenesten og pasienter. Laboratoriet har i tillegg til vanlig utstyr og alle relevante hurtigtester også journalintegrert EKG, 24 timers BT-måling og spirometri fra Welch Allyn samt autotonometri.

Elektronisk intern og ekstern laboratorierekvirering og svar. Melin Medical helautomatisk betalingsordning. Legeregnskap AS er driftsøkonomisk samarbeidspartner.

Godt avtaleverk og trivelig arbeidsmiljø.

Betingelser for overtagelse av praksisen avtales med nåværende praksisinnehaver, i tråd med sentrale avtaler. Det forutsettes at praksisen videreføres i samme lokaler. Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig fellesskap og det forutsettes at hjemmelshaver inngår internavtale med de andre legene før inntreden i gruppepraksisen.


Arbeidsoppgaver
Den som tildeles hjemmelen tar del i legevakt og offentlig allmennmedisinsk legearbeid i kommunen inntil 7,5 timer pr. uke. Offentlig allmennmedisinsk legearbeid kan ved ønske utsettes i en oppstartfase.

Kvalifikasjoner
  • Lege med spesialitet i allmennmedisin ferdig eller påbegynt
  • Autorisert lege i Norge med godkjent LIS1
  • Krav om politiattest i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven
  • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk muntlig og skriftlig 
Personlige egenskaper
  • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr
Hvorfor arbeide som næringsdrivende fastlege i Bergen kommune?

Som næringsdrivende fastlege har du stor fleksibilitet i din arbeidshverdag. Du har også i større grad enn som fastlønnet fastlege mulighet til å være med på å utforme legekontoret ditt slik du ønsker det. Legekontorene i Bergen kommune er i all hovedsak organisert slik at fastlegene ved legekontoret driver legekontorbedriften sammen, og har felles ansatt hjelpepersonell.

Noen opplever det utrygt å kjøpe seg inn i en legebedrift med forpliktelsene det medfører. For å imøtekomme dette tilbyr Bergen kommune en tilbakekjøpsgaranti. Dette innebærer at dersom du innenfor de tre første årene ønsker å si opp fastlegeavtalen, tilbyr kommunen seg å kjøpe deg ut av kontorbedriften med inntil 95% begrenset oppad til 800.000 dersom det ikke er kommet på plass avtale med ny fastlege ved ordinær utlysning innenfor oppsigelsestiden på 6 måneder.  

I Bergen kommune ønsker vi å strekke oss langt i å ivareta deg som ny hjemmelsinnehaver, enten du er i oppstart av spesialisering som allmennlege, eller ferdig spesialist.
Dersom du begynner eller fortsetter med spesialisering i allmennmedisin (ALIS), har kommunen, som utdanningsinstitusjon, et ansvar for å tilrettelegge for ditt spesialiseringsløp. I Bergen kommune vil vi sørge for at du før oppstart får tildelt en veileder, og at vi sammen utarbeider og følger opp din utdanningsplan. Veiledning og supervisjon skal i størst mulig grad skje på legekontoret.

For næringsdrivende ALIS tilbyr vi også ALIS-avtale med kommunen. Dette innebærer utgiftsdekning på inntil kr 300.000 årlig i spesialiseringsløpet til bl.a. praksiskompensasjon ved fravær til kurs, ekstra veiledning og supervisjon, og andre utgifter knyttet til din spesialisering. 

Bergen kommune har som mål at du som selvstendig næringsdrivende fastlege skal ha gode arbeidsvilkår både faglig, kollegialt og økonomisk.
Vi ønsker deg velkommen som søker til en spennende og utfordrende arbeidshverdag som fastlege i vår kommune.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bergen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Kristin Mellingen
Tittel: Fastlege
Telefon: 92618270
Navn: Lene Hestetræet
Tittel: Rådgiver
Telefon: 55565205
Navn: Roald Bjørnestad
Tittel: Fastlege/daglig leder
Telefon: 48268874
Arbeidssted
Myrdalsvegen 22
5131 NYBORG
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

I Bergen, Norges nest største by, ligger husene tett i tett oppover de syv fjell rundt sentrum. Oppl...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image